احترام دوباره

ماههای اول پاکی من چه زیبا بود ، چون مراقب من بودند و امیدوارم که همه معتادانی که دنبال آزادی و بهبودی هستند بتوانند همان قدر عشق و توجهی را که به من هدیه شده بدست آورند. آن روزهای نخستین که من به برنامه آمدم ، آن چه را که نیاز داشتم و چه بسا بیشتر از نیازم به دست آوردم. ... ادامه مطلب