بیانیه های H&I خدمات جهانی معتادان گمنام

بیانیه خدماتی شماره 1 بیمارستان ها و مراکز معتادان انتقال پیام به داخل مركز مراقبت از نوجوانان,بیانیه خدمتی شماره 5 بیمارستان ها و مراکز معتادان مردان به آقایان و زنان به بانوان پیام رسانی می کنند ... ادامه مطلب
بیمارستان ها و مراکز معتادان,تجلی معتادان گمنام,راه بهبودی یک معتاد,آزادی در پی بهبودی

بیمارستان ها و مراکز معتادان

این کدوم پیام است که از ما خواسته شده تا آنرا برسانیم؟یک معتاد ، هر معتادی ، می تواند قطع مصرف کند ، اشتیاق به مصرف را از دست بدهد، و راهی تازه برای زندگی پیدا کند، و اینکه آزادی در پی بهبودی ( همین امروز می تواند به آنها نیز تعلق داشته باشد. ... ادامه مطلب