ارزش های واقعی,فقط برای امروز 10 شهریور,ایمان به نیرویی برتر,ارزشها در قدمهای دوازده گانه

ارزش های واقعی (فقط برای امروز 10 شهریور)

اعتیاد مجموعه ای از ارزشهای خاص به ما داد، اصولی که در زندگی خود به کار بردیم. یکی از از این ارزشها به ما می گفت: «تو من را هل دادی، بنابراین من ترا شدیدتر هل خواهم داد.» «مال من است» ارزش دیگری بود که بیماری ما به وجود آورد. ... ادامه مطلب