سپردن اراده شخصی,فقط برای امروز 5 تیر,احساس گناه معتاد,راه جدید زندگی معتاد,اراده ی شخصی معتاد

سپردن اراده شخصی (فقط برای امروز 5 تیر)

تسلیم آغاز راه جدید زندگی است، وقتی در ابتداء با اراده شخصی خود هدایت می شدیم، دائماً متحیر می شدیم از اینکه آیا همه اصول را رعایت کرده ایم، آیا فلان شخص را درست طوری آلت دست خود قرار داده ایم که به اهداف خود برسیم ... ادامه مطلب