رابطه ما با نیرویی برتر (فقط برای امروز 9 آبان)

بهبودی فرآیند رشد و تغییر است و طی این فرآیند زندگی ما احیا می شود. قدمهای دوازده گانه نقشه راه و دستورالعمل های معینی به منظور ادامه بهبودی هستند. اما پشتیبانی مورد نیاز ما برای ادامه قدمها از ایمان ما به نیرویی برتر و اعتقاد به اینکه همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت، نشأت می گیرد. ایمان شهامت لازم برای عمل را در اختیار ما قرار می دهد. هر قدمی که برمی داریم، از طریق رابطه ما با خداوندی مهربان پشتیبانی می شود. ... ادامه مطلب

شهامت (فقط برای امروز 8 آبان)

استقامت چیزی است که یک معتاد در بهبودی واقعاً بدان نیاز دارد. تعهد می دهیم تا صرف نظر از هر چه که اتفاق می افتد به برنامه خود پایبند باشیم و از مصرف دوری کنیم. یک معتاد شجاع فردی است که هیچ گاه و در هیچ شرایطی مصرف نمی کند. ... ادامه مطلب

زندگی در لحظه (فقط برای امروز 7 آبان)

فکر کردن درباره اینکه فلان چیز چقدر بد بود یا چقدر بد می تواند باشد، ممکن است امید ما برای بهبودی را از بین ببرد. وهم و خیال درباره اینکه فلان چیز چقدر شگفت انگیز بود یا چقدر شگفت انگیز می تواند باشد، ممکن است ما را از انجام فعالیت در دنیای واقعی منحرف سازد. بدین دلیل است که در معتادان گمنام درباره زندگی و بهبودی "فقط برای امروز" صحبت می کنیم. ... ادامه مطلب