مشارکت رازها با راهنما

" برای من، راهنما شخص خاص است که می توانم سوالات شخصی ام را از او بپرسم. سوالاتی که ممکن است باعث خجالت می شوند، یا آنهایی که خیلی خصوصی هستند. من می توانم به جلسه بروم و تجربه نیرو و امید از انجمن بگیرم، اما زمانی که به توجه خاص نیاز دارم راهنمای من آن معتاد در حال بهبودی است که از طرف خداوند به آنگونه که او را درک می کنیم برای من فرستاده شده است." ... ادامه مطلب

سپاسگزاری (فقط برای امروز 9 شهریور)

برنامه NA آزادی بیشتر از حدی که تا به حال ممکن می‌پنداشتیم، به ما داده است. با این حال، گاهی اوقات، دچار روزمره‌گی شده و یادمان می‌رود که چه نعمت های به ما ارزانی شده است. و زندگی ما در معتادان گمنام دقیقاً چگونه تغییر یافته است؟ ... ادامه مطلب

زندان تیمارستان مرگ

هر چیزی را که می گفتم هرگز انجام نمی دهم، معمولاً انجام میدادم من دروغ میگفتم کلک میزنم و دزدی می کردم تقریباً به طور مرتب دستگیر می‌شدم و در نهایت هم محکوم به حبس ابد شدم. مصرف ما می تواند در هر سنی شروع شده باشد. پیشرفت در مصرف برای ما به زندان تیمارستان و یا مرگ منتهی می شود. وقتی دقیق تر شدیم متوجه شدیم اعتیاد با زندگی ما چه کرده بود. ... ادامه مطلب

به عقب نگاه نکن (فقط برای امروز 7 شهریور)

دیگر نباید گذشته خود را انکار کنیم یا از آن ابراز پشیمانی نماییم. وقتی خسارت‌های خود را جبران کردیم، آنچه انجام شده به درستی تمام شده و گذشته است. از این زمان به بعد، اینکه از کجا آمده‌ایم دیگر مهم‌ترین مسئله درباره ما نیست. جایی که به سوی آن می‌رویم، اهمیت دارد. ... ادامه مطلب

دیگر مجبور به مصرف نیستم

به من گفتند: مشارکت کن، من هم مشارکت کردم، با درد و ترس هایم گریه کردم. اعضا پس از جلسه مرا در آغوش گرفتند و به من خوش آمد گفته و می گفتند دیگر مجبور به مصرف نيستم و این که دیگر مجبور نیستیم تنها بمانیم و این که در امانم. ... ادامه مطلب

پرتو آشکارگری (فقط برای امروز 6 شهریور)

اگر به بی میلی خود جهت آشکار ساختن شخصیت واقعی خود حتی برای یک انسان تسلیم شویم، بخش پنهان زندگی ما قدرتمندتر می شود، وقتی اسرار تحت کنترل هستند، بین ما، نیروی برتر و چیزهایی که در بهبودی برای ما از بالاترین ارزش برخوردارند، فاصله می اندازند. ... ادامه مطلب

تاریخچه کمیته وب سایت

راه اندازی این سایت می توانست کمک مؤثری باشد به ارائه ی اطلاعات گوناگون در مورد انجمن معتادان گمنام ایران، بسط و توسعه ی ارتباطات در بین نواحی و شورای نمایندگان، آدرس جلسات NA ایران در آن زمان باشد ، عرضه ی تمام نشریات NA  خدمات جهانی که به زبان فارسی ترجمه شده، آشنایی با فعالیت کمیته های خدماتی مختلف نظیر کمیته ی اطلاع رسانی، زندان ها و بیمارستان ها، آدرس ها ، ترجمه ی متون ، فصل نامه و دفتر مرکزی NA و هم چنین قرار دادن ، تمام شماره های مجله ی پیام بهبودی و NAWAY های ترجمه شده در این سایت. ... ادامه مطلب