کوچه ی بن بست اعتیاد

براحتی مصرف کردم و چون طریقه ی مصرف کردن را بارها و بارها دیده بودم ، برایم امری آسان بود ، پس از اولین بار مصرف ، احساسات کاذب اعتیاد به سراغم آمد ، احساساتی از قبیل : خودبزرگ بینی ، لذت طلبی ، احساس رهایی از تنهایی و .... ... ادامه مطلب

رهایی از اعتیاد فعال (فقط برای امروز 9 مرداد)

NA جز رهایی از اعتیاد چیز دیگری وعده نمی دهد، درست است که برخی از اعضای ما در بهبودی با موفقیت مالی روبرو می شوند، خانه های زیبا خریداری می کنند، سوار اتومبیل های جدید می شوند، لباس های قشنگ می پوشند و خانواده های نیکو تشکیل می دهند، اما این نشانه های ظاهری موفقیت به همه اعضای ما اختصاص ندارد، تعداد بسیار زیادی از ما هرگز به موفقیت مالی دست نمی یابیم، این مسئله لزوماً نشان دهنده کیفیت بهبودی ما نیس ... ادامه مطلب

جادوی چین

پس از آن به سراغ راهنمایم رفتم و او به من گفت که باید دقیقا از همان تاریخی که برای آخرین بار مشروب خورده ام، اعلام پاکی کنم، یادم می آمد که آخرین بار در شب تولدم ، مشروب خورده بودم و به همین خاطر از ۱۸ ژوئن سال ۲۰۰۶ دوباره شروع به اعلام پاکی کردم و به همین خاطره روز تولد من در شناسنامه با روز پاکی ام در NA مصادف است . ... ادامه مطلب

ترازنامه مستمر (فقط برای امروز 8 مرداد)

امروز، همه این احساسات تغییر کرده است، در حالی که در برابر اعتیاد خود عاجز بودیم، نیرویی برتر از خود را پیدا کرده ایم که در قطع مصرف به ما کمک کرده است، در حالی که زمانی در پیچ و خم زندگی احساس سردرگمی می کردیم، با کمک گرفتن از تجربه معتادان در حال بهبودی انجمن خود و از طریق برقراری رابطه رو به رشد خود با نیروی برتر، راهنمایی کسب کرده ایم. ... ادامه مطلب

ترس ریشه ی بیماری اعتیاد

به نقطه ی پوچی و بی هدفی در زندگی رسیده بودم ، چرا که خودم هم خودم را باور نداشتم ، یاس تمام وجودم را فرا گرفته بود، ریشه ی اصلی بحران ها و مشکلاتی که در زمان دوری از مواد برایم به وجود آمد در رفتارهای تند و معتادگونه ام بود. ... ادامه مطلب

توقعات (فقط برای امروز 7 مرداد)

وقتی یاد می گیریم خود را با مهربانی بپذیریم، می توانیم به دیگران نیز با همین قلب پذیرا و صبور نگاه کنیم، این افراد نیز انسان هستند، سعی می کنند حداکثر توان خود را به کار گیرند و گاهی اوقات به قدر کافی موفق نمی شوند. ... ادامه مطلب

بهبودی همه جا در دسترس است

از آنجایی که خداوند مرا دوست می داشت ، صحبت های آنشب او پیام عشق و امید NA را برای من به ارمغان آورد ، او هنگام خداحافظی تلفن یکی از اعضای معتادان گمنام در کشور ترکیه را به من داد و گفت ؛ هر موقع به کشور ترکیه رسیدی و بار ماشین ات را خالی کردی ، با او تماس بگیر و ماجرای تمایل ات برای قطع مصرف و شرکت در جلسات NA را برای او بازگو کن ! ... ادامه مطلب