تلنگر اعتیاد

حدود 6 سال قبل خداوند ، دختری به ما اهدا نمود ، این نوزاد باعث شد من به عجز کامل مواد برسم ، موضوع از این قرار بود که من در منزل مواد مصرف می کردم و چون منزل ما کوچک بود ، اکثر مواقع نوزاد هم در کنار من در همان اتاقی که مصرف می کردم ، قرار داشت . ... ادامه مطلب

رساندن پیام امید

شگفت آور بود، فردی که از من پیام امید را گرفته بود حالا می توانست هدیه ای را که گرفته بود به من بدهد، سه سالی است که او راهنمای من است و من بسیار سپاسگزار و قدرشناس کمیته H&I هستم، من خدمت کردم و حالا او دارد به من خدمت می کند . ... ادامه مطلب

سپردن اراده شخصی (فقط برای امروز 5 تیر)

تسلیم آغاز راه جدید زندگی است، وقتی در ابتداء با اراده شخصی خود هدایت می شدیم، دائماً متحیر می شدیم از اینکه آیا همه اصول را رعایت کرده ایم، آیا فلان شخص را درست طوری آلت دست خود قرار داده ایم که به اهداف خود برسیم ... ادامه مطلب