اعتیاد غرور مرا له کرد

اما ، لذت طلبی مصرف مواد مخدر نمی گذاشت تا من از مسیر اشتباه اعتیاد برگردم ، اینقدر جلو رفتم تا همه چیزم را از دست دادم ، از لحاظ جسمی دیگر آن جوان تنومند نبودم ، چهره ام کاملا تخریب شده بود و نشانه های اعتیاد در صورتم پدیدار شده بود . ... ادامه مطلب

از تاریکی اعتیاد تا روشنایی بهبودی

یاد گرفتم دیگر به افکار پوسیده ام اتکا نکنم و از دیگران مشورت بگیرم و در امور زندگی سهم خودم را انجام دهم و الباقی را بخدا بسپارم ، خداوندی مهربان که دست مرا گرفته بود و از تاریکی اعتیاد به روشنایی بهبودی آورده بود. ... ادامه مطلب

بیشتر و بیشتر و بیشتر…

این کار اینقدر ادامه پیدا کرد تا اینکه زندگیم کاملا آشفته شده بود، بنابراین از روی ناچاری به جلسه انجمن معتادان گمنام پناه آوردم، در ابتدا می ترسیدم که با کسی حرف بزنم، اگر ساعت برگزاری جلسه ۸ بود، من دقیقا راس ساعت به جلسه میرفتم، تا مجبور نشوم قبل جلسه با کسی صحبت کنم. ... ادامه مطلب

کاهدون اعتیاد

زندگی ام ، دستخوش تغییرات زیادی شده است و دارای شغل ، همسر و فرزند شده ام و در انجمن نیز در حال خدمت می باشم ، عزت و احترام زیادی پیدا کرده ام ، دوستان نابودی را ترک کردم و به دوستان بهبودی پیوسته ام ، سرگذشتم را برای شما نوشتم ، بله شما که مثل من به کاهدون اعتیاد زده اید ! برای شما هم جاده بهبودی باز است ، شما هم می توانید به جلسات ما وصل شوید و مانند هزاران معتاد دیگر ، از اعتیاد فعال خود رهایی یابید . ... ادامه مطلب

شدت بیماری اعتیاد

در انتهای این تجربه را برای شما هنمدرد معتاد نوشتم ، تا بدانید که شدت بیماری اعتیاد ، به مقطع پاکی نگاه نمی کند و وقتی اصول انجمن را جدی نگیرید ، مانند من با مشکل لغزش روبرو خواهید شد ، از خداوند متعال می خواهم ، هیچ کدام از اعضای انجمن ، لغزش نکنند و مادام العمر پاکی را تجربه نمایند . ... ادامه مطلب

لحظه ها

من تصمیم گرفتم که به خودم ، اجازه ندهم تا در منجلاب دلسوزی به حال خود، ناامیدی، گناه و شرم فرو روم، من به خاطر اینکه چنین اشتباهی انجام داده ام که غیر قابل بازگشت است و یا نمی توان آن را برگرداند، از خودم متنفر نیستم. ... ادامه مطلب

معتاد و بیماری اعتیاد

خیلی خانواده ام  از دست من عذاب کشیدند ،  ولی هنوز راهی برای قطع مصرف پیدا نکرده بودم ، وارد جلسات  انجمن معتادان گمنام شدم ، ولی اصول برنامه رعایت نکردم و دوباره مصرف کردم ، تا بجایی رسیدم که کارتون خواب کوچه و خیابان ها شدم و اجبار به مصرف ام بسیار زیادتر شد و هیچ کنترلی روی اعتیاد و زندگی ام نداشتم . ... ادامه مطلب