غمگینی

انجمن اکثراً حمایت گر بوده، اما بسیاری از مردم ما را به عنوان یک زوج می شناختند و برای آنچه که به من گفتند بسیار ناخوشایند و ضرر کردند ، و هنوز هم به نظر می رسد که آنها از من دور می شوند. بسیاری مردم ما را بعنوان زن و شوهر می شناختند و از این موضوع ناراحت بودند و به نظر می رسد هنوز هم ناراحتند ، و سر در گم بودند که به من چه بگویند و برای همین از من دوری می کردند. می دانم که آنها نیز غمگین هستند، اما این مضر است که آنها نتوانسته اند ارتباط برقرار کنند. ... ادامه مطلب

شیوه جدیدی برای زندگی (فقط برای امروز 1 دی)

خویشتن پذیری ، احترام به نفس را به همراه آورده است. دریافته ایم همه اعمال ما بر روی دیگران تأثیر می گذارد ؛ بخشی از زندگی اطرافیان خود و زندگی خود هستیم. اعتماد به افراد دیگر و قبول مسئولیت خود در قبال آنها را شروع کرده ایم.      در دوران بهبودی ، به زندگی باز گشته ایم. از طریق کمک به آسایش دیگران و تلاش روزانه برای انجام بهتر این کار، زندگی جدید خود را حفظ می کنیم و در این هنگام قدم دهم ، یازدهم و دوازدهم مفید واقع می شوند. ... ادامه مطلب

پذیرش و تغییر (فقط برای امروز 30 آذر)

خود را به مراقبت خداوندی که درک می کنیم، می سپاریم و قدرت لازم برای بررسی صادقانه و دقیق خود را پیدا می کنیم. چیزهایی را که متوجه می شویم نزد خداوند، خود و انسانی دیگر اعتراف می کنیم. خیر و شر خود را می پذیریم ؛ با این پذیرش، آزادی لازم برای تغییر را پیدا می کنیم. ... ادامه مطلب

غلبه بر وسوسه خویشتن (فقط برای امروز 29 آذر)

رهایی از خودمشغولی را می توان از طریق تمرکز بر نیازهای دیگران و تمرکز کمتر بر خود به دست آورد. وقتی دیگران مشکل دارند، می توانیم به آنها کمک کنیم. وقتی تازه واردها برای رفتن به جلسات به وسیله نیاز دارند، می توانیم آنها را سوار اتومبیل خود کنیم. وقتی دوستان تنها هستند، می توانیم وقت خود را با آنها بگذرانیم. وقتی احساس بی توجهی یا کمبود عشق می کنیم، می توانیم عشق و توجه مورد نیاز خود را به افراد دیگر ابراز کنیم. در ازای بخشش، پاداش بیشتری دریافت می کنیم و این وعده ای است که می توانیم به آن اعتماد کنیم.   ... ادامه مطلب

لذت مشارکت کردن (فقط برای امروز 24 آذر)

در بهبودی چیزهای زیادی به ما بخشیده شده است. یکی از بزرگترین هدایایی که دریافت کرده ایم، مزیت مشارکت کردن آنچه با ما در میان گذاشته شده، با دیگران بدون انتظار پاداش است. دانستن اینکه چیزی در اختیار داریم که می تواند برای دیگران مفید باشد، لذت بخش است و هنگامی که آن را در میان می گذاریم، این لذت چند برابر می شود. امروز، می توانیم آزادانه و قدرشناسانه این کار را انجام دهیم. ... ادامه مطلب

اعتیاد ، مواد مخدر و بهبودی (فقط برای امروز 23 آذر)

همان طور که مصرف ما بیشتر می شد، این پیش پنداشت ها را درباره اعتیاد کنار گذاشتیم و پیش پنداشت دیگری را مجسم کردیم: این عقیده که اعتیاد درباره مواد مخدر است. شاید تصور کرده باشیم اعتیاد به معنای عادتی جسمانی است و معتقد بودیم که هر ماده مخدری که عادت جسمانی ایجاد نکند، "اعتیادآور" نیست. ... ادامه مطلب

ترس از تغییر (فقط برای امروز 21 آذر)

اگر به تغییراتی که در گذشته در زندگی ما روی داده ، نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد اکثر آنها به صلاح ما بوده است. احتمالاً از تصور زندگی بدون مصرف مواد بسیار وحشت زده بودیم، در حالی که این بهترین اتفاقی است که تا به حال برای ما افتاده است. احتمالاً شغلی را از دست داده ایم که تصور می کردیم بدون آن خواهیم مرد، اما بعدها به هیجان و رضایت شخصی بیشتری در شغل جدید خود دست یافتی ... ادامه مطلب