ساختار خدماتی معتادان گمنام

اول پانل منابع انسانی که مسئول برگزاری فرآیند انتخابات است و به کنفرانس خدمات جهانی کمک می کند تا انتخاب خدمتگزاران مورد اعتماد خود را بر اساس اصول، توانایی و تجربه انجام دهد و کمک کند تا اعضاء از سراسر جهان بتوانند برای خدمت کاندیدا شوند، بدون اینکه نیاز باشد شخصاً در کنفرانس حضور یابند تا شرایط شان بررسی شود، و در ضمن فرصت مناسبی بوجود آورد تا خدمات جهانی بتواند از منابع جمعی و انبوه انجمن توسط این فرآیند شناخته شده و سازمان یافته استفاده کند. دوم کمک گردانندگانی که تصمیمات و بحث های مربوط به گزارش دستورکار کنفرانس و پیگیری مصوبات کنفرانس را در حین کنفرانس خدمات جهانی مدیریت و گردانندگی میکنند و شاید در دیگر زمان ها نیز یعنی در زمان گرفتن تصمیمات یا نظرسنجی کتبی به کمک آنها نیاز باشد. کمک گردانندگان در صورت لزوم با هیئت امناء هماهنگی های لازم را جهت آمادگی برای شرکت در جلسه کنفرانس به عمل میآورند. ... ادامه مطلب
تحصیلات,دلیل اعتیاد,بواسطۀ مصرف مواد,اعتیاد,زمان اعتیاد

تحصیلات

اغلب طوری رفتار می کنیم که گویی زندگی مان در واقع, در زمانی در آینده آغاز خواهد شد, مثلأ: وقتی به مقطع پاکی خاصی رسیدیم ، یا تحصیلات مان را به پایان رساندیم یا کار پیدا کردیم و یا زندگی مان بطوری معجزه آمیز قابل اداره شده بود. دریک برنامۀ "فقط برای امروز", یادمی گیریم که نکتۀ مهم اتفاقاتی نیستند که قراراست در آینده رخ دهند. زندگی های ما آنچه که اکنون انجام می دهیم می باشند. روال زندگی مان در راستای دستیابی به اهداف مان طرز زندگی مان است. درختان بلند قامت به ریشه هایی عمیق نیاز دارند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که درحین پیشروی به سمت جلو, زمان لازم را به بنا نمودن و حفظ شالودۀ بهبودی مان, اختصاص می دهیم. ... ادامه مطلب
پول,پیگیری بهبودی مان,اعتیاد,نجات از اعتیاد,نشانۀ بیماری اعتیاد

پول

ما همچنین در NA توجه می کنیم ، آنهایی که داشته هایشان را نمی بخشند موفق به حفظ آنها نخواهند شد. این ایده که بخشش قسمتی حیاتی از داشتن می باشد, چیزی است که بسیاری از ما از کشف آن متعجب می شویم. ما شاید مال و منال داشته باشیم و شاید نداشته باشیم, اما منابع عاطفی, روحانی و روانی مان قابل توجه می باشند. ما دنیایی از تجربه دراختیار داریم. زمانی که انرژی, وقت, استعداد و خلاقیت خود را می بخشیم, پاداشی چند برابر دریافت می کنیم. ... ادامه مطلب
کار,روابط مان در بهبودی,مراحل پیشرفتۀ بهبودی,راه بهبودی,وسوسه و اجبار

کار

ما چه در محل کار خود و چه در بیرون از آن, اعضای موفق جامعه هستیم و همانقدر که نسبت به شغل خود و همچنین کسانی که در بیرون از جلسات برایشان کار می کنیم, درستکاری به خرج می دهیم, درداخل جلسات مان نیز به نمایش می گذاریم که هدف از برنامه مان همین است. وقتی این اصول را در تمام مراحل زندگی خود بکار می گیریم, هدایای بسیاری را به دنیا ارائه می دهیم. این فقط یک فرضیه یا یک درس مدرسه راجع به داشته های بالقوۀ ما نبوده و برگرفته شده از تجاربمان می باشد. کلیۀ مطالب ما براساس تجربه بیان گشته اند. ... ادامه مطلب
زدودن دلیل تراشی از بهبودی (فقط برای امروز 16 اسفند)

گمنامی

وقتی با یکی از اعضا مانند یک ستاره, و نه معتاد دیگری که درجستجوی بهبودی است, برخورد می کنیم, فرصت تجربه نمودن آن بهبودی را که او به شدت نیاز دارد, صلب کرده ایم. هیچیک از اعضای انجمن بیشتر یا کمتر از یکدیگر ارزشمند نیستند و زمانی که ما این امر را فراموش می کنیم, به یکدیگر و انجمن درکل, خسارت وارد نموده ایم. ... ادامه مطلب
بیداری ها,زیربنای بهبودی,طول بهبودی,در مورد بهبودی,پادزهر انزوا

بیداری ها

شادی و سپاسگزاری با یکدیگر همگامند، برای برخی از ما شادی بدین معنی است که ما جزئی از پدیده ای بزرگتر از خودمان بوده و از احساسات و تجارب آنی مان مهمتریم، ما حائز اهمیت هستیم اما زمانی که به دیگران وصل می شویم ، حداکثراهمیت به ما داده می شود، برای داشتن این احساس سرور عمیق حتمأ نباید همیشه خوشحال باشیم چرا که آن فراتر از این مطالب است. فروتنی یعنی اینکه ما جایگاه خود را در دنیا درک کنیم و سرور از دیدن اینکه ما هدف داریم نشأت می گیرد. با داشتن بیداری روحانی می توانیم معجزاتی را که ما را احاطه کرده اند ببینیم, حتی زمانی که زندگی برایمان مشکل باشد. سخاو ت روح پادزهر بیگانگی و انزواست. ... ادامه مطلب