یک بیماری قابل درمان,فقط برای امروز 30 اسفند,تأثیر بیماری اعتیاد,فراتر از بیماری اعتیاد

یک بیماری قابل درمان (فقط برای امروز 1 فروردین)


 

یک بیماری قابل درمان (فقط برای امروز 1 فروردین)

یک بیماری قابل درمان,فقط برای امروز 30 اسفند,تأثیر بیماری اعتیاد,فراتر از بیماری اعتیاد

اعتیاد یک بیماری است که فراتر از مصرف مواد مخدر است.

کتاب پایه

***

 در اولین جلسه خود، ممکن است از شیوه ای که اعضاء درباره نحوه تأثیرگذاری بیماری اعتیاد بر زندگی خود صحبت می کردند، تعجب کرده باشیم، با خود فکر می کردیم:

«بیماری؟ من فقط مشکل مصرف مواد داشته ام! آنها درباره چه چیزی صحبت می کنند؟»

پس از گذشت مدتی از برنامه، به تدریج درمی یابیم که اعتیاد ما چیزی عمیق تر از مصرف وسوسه انگیز و اجباری مواد مخدر بوده است، متوجه می شویم که از بیماری مزمنی رنج می بردیم که بسیاری از زمینه های زندگی ما را تحت تأثیر قرار می داد.

نمی دانستیم کجا به این بیماری “مبتلا شدیم”، اما در بررسی خود دریافتیم که این بیماری سالهای زیادی در ما وجود داشته است.

درست مانند بیماری اعتیاد، برنامه NA نیز همه زمینه های زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد، ما در اولین جلسه خود با همه علائم موجود حاضر می شویم: خلأ روحانی، شکنجه روحی، عجز، غیر قابل اداره بودن.

درمان بیماری ما بسیار فراتر از صرفاً پرهیز است، از قدمهای دوازده گانه استفاده می کنیم و گرچه این قدمها بیماری ما را “معالجه” نمی کنند، قطعاً به تدریج موجب التیام ما می شوند، هنگامی که بهبود پیدا می کنیم، هدیه زندگی را تجربه می کنیم.

***

یک بیماری قابل درمان,فقط برای امروز 30 اسفند,تأثیر بیماری اعتیاد,فراتر از بیماری اعتیاد

فقط برای امروز : بیماری خود را با قدمهای دوازده گانه درمان می کنم.

یک بیماری قابل درمان,فقط برای امروز 30 اسفند,تأثیر بیماری اعتیاد,فراتر از بیماری اعتیاد

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!