یاد گرفتم چگونه به خودم کمک کنم,موضوع اعتیاد,آزادی مشروط,رشد معتادان گمنام,چیپ پاکی                                           یاد گرفتم چگونه به خودم کمک کنم,موضوع اعتیاد,آزادی مشروط,رشد معتادان گمنام,چیپ پاکی                                     

یاد گرفتم چگونه به خودم کمک کنم

یاد گرفتم چگونه به خودم کمک کنم,موضوع اعتیاد,آزادی مشروط,رشد معتادان گمنام,چیپ پاکی

نام من CT است و ده سال از عمرم را  به خاطر جنایتی که مرتکب شده بودم در زندان سپری کرده ام. من در هاوایی زندگی می کنم و در زمان ارتکاب جرم من در اعتیاد فعال بسر می بردم. هیچ وقت به خودم اهمیت نمی دادم و همیشه دنیا و اطرافم را مقصر بد شانسی هایم می دانستم.

زمانی که در زندان بودم در مورد جلساتی که به موضوع اعتیاد می پردازد آشنا شدم. در ابتدا اعتقاد داشتم که این جلسات همان کاری را می کنند که کلیسا برای نجات ما انجام می دهد. ولی من اشتباه می کردم، جلسات NA  پر از افراد محکومی شبیه به من بود که کاری جز مصرف مواد و به زندان رفتن نمی دانستند. من از آزادی مشروط استفاده کردم و تا آن لحظه در زندگی ام هرگز به پرهیز از مصرف مواد مخدر فکر نکرده بودم. در جلسات NA مردانی حضور داشتند که به مواد مخدر اعتیاد شدیدی داشتند ولی در انجا خیلی تغییر کرده بودند و در مورد تغیرات خود و بزرگ شدن و رشد شان در NA صحبت می کردند. یاد گرفتم چگونه به خودم کمک کنم,موضوع اعتیاد,آزادی مشروط,رشد معتادان گمنام,چیپ پاکی

من 6 سال بود که با آزادی مشروط بیرون امده بودم و اگر جرمی مرتکب می شدم دوباره به زندان و شرایط گذشته ام بر می گشتم. مشاور به من پیشنهاد داد که جلسه NA  را امتحان کنم. من برای شش ماه هر هفته به جلسه می رفتم و فقط گوش می دادم. یک روز به من گفتند که خدمت چیپر را  تحویل بگیرم اما من ترسیدم و چگونه میتوانستم این مسولیت را بپذیرم. تمام کاری که گروه انجام داد این بود که از من خواستند که در این مورد تلاش کنم و آنها نیز به من کمک خواهند کرد. خوب، هفته بعد دوباره چیپ ها را تحویل می دهم. بعد از مدت کوتاهی من چیپر گروه شدم. برنامه من این بود که در جلسات حاضر شوم و گوش بدهم و انچه را که شنیده ام  بگیرم و بروم. شش ماه بعد از آن گروه از من خواستند که منشی گروه شوم اما من چون خجالتی بودم جواب منفی دادم. بالاخره قبول کردم قبول کردم که منشی شوم. این تعهد من یک سال به طول انجامید و من دیگر نمی خواستم آن را از دست بدهم. ما به یک گروه NA دیگر در آن سمت جزیره ای که در آن زندگی می کردیم نیاز داشتیم. به همین خاطر از برخی اعضا درخواست کردم تا در شروع به کار جلسه جدید به من کمک نمایند. خوشحالم که بگویم این جلسه دو سال است که فعالیت دارد و درامر پیام رسانی موفق بوده است. یاد گرفتم چگونه به خودم کمک کنم,موضوع اعتیاد,آزادی مشروط,رشد معتادان گمنام,چیپ پاکی

جشن هشت سال پاکیم را ماه گذشته گرفتم و دو سال از  آزادی مشروطم باقی مانده است. من الان متوجه این موضوع شده ام که  بدون  NA قادر به انجام هیچ کاری نیستم و هیچ راهی جز این وجود ندارد . یاد گرفتم چگونه به خودم کمک کنم,موضوع اعتیاد,آزادی مشروط,رشد معتادان گمنام,چیپ پاکی   

امروز در زندگیم بچه هایم را دارم و این کار بچه داری برایم سخت است اما نه به سختی مصرف کردن. از اینکه NA  را در زمانی که خیلی به آن نیاز داشتم به من داده اید سپاسگزارم.از اینکه به من یاد دادید چگونه به خودم کمک کنم سپاسگزارم.

CT . هاوایی آمریکا

منبع: reaching out october 2012

          یاد گرفتم چگونه به خودم کمک کنم,موضوع اعتیاد,آزادی مشروط,رشد معتادان گمنام,چیپ پاکی                                     

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!