یادگیری اعتماد کردن,مصرف کننده دروغگو,درس‌های ارزش‌مند,خزانه دار گروه,تمرین ریسک پذیری

یادگیری اعتماد کردن

یادگیری اعتماد کردن,مصرف کننده دروغگو,درس‌های ارزش‌مند,خزانه دار گروه,تمرین ریسک پذیری

همینجا صبر کن، الان برمیگردم!

وقتی مصرف کننده مواد مخدر بودم توانایی اعتماد کردن را داشتم.

به ساقی اعتماد می‌کردم و پولم را بهش می‌دادم و او بالا می‌کشید. اولین بار که مواد را ترک کردم، رفتارم طوری بود که انگار نمی‌توانم به کسی اعتماد کنم.

در واقع، من کسی بودم که نمی‌شد بهش اعتماد کرد. من یک دروغگو، کلاهبردار و دزد بودم. مدتی که گرفتار شده بودم کسی به من اعتماد نمی‌کرد. زمانی را که باراهنمایم  به سر می‌بردم،‌ به من کمک میکرد تا اعتماد کردن را یاد بگیرم. او صادقانه مسائل زندگی خودش را با من بازگو می‌کرد و به نظر نمی‌رسید که او رازی داشته باشد. او به من اعتماد کردن را آموخت. یادگیری اعتماد کردن,مصرف کننده دروغگو,درس‌های ارزش‌مند,خزانه دار گروه,تمرین ریسک پذیری

 هنگامی که من به عنوان خزانه دار در گروه انتخاب شدم، گروه به من اعتماد کرد، به آنها گفتم من دزد بودم. آنها گفتند که خودشان می‌دانند؛ آنها به من اعتماد کردند. این درس‌های ارزش‌مند به من اجازه داد ببینم به چه کسانی باید اعتماد کنم. تمرین اعتماد کردن جواب داد. ریسک پذیری شکل گرفت. اولین کسی که لازم بود به او اعتماد کنم، خودم بودم.

جیمی س. ، Area news, Mar – Apr 2020

مصرف کننده دروغگو,درس‌های ارزش‌مند,خزانه دار گروه,تمرین ریسک پذیری, هنگامی که من به عنوان خزانه دار در گروه انتخاب شدم، گروه به من اعتماد کرد، به آنها گفتم من دزد بودم. آنها گفتند که خودشان می‌دانند؛ آنها به من اعتماد کردند. این درس‌های ارزش‌مند به من اجازه داد ببینم به چه کسانی باید اعتماد کنم. تمرین اعتماد کردن جواب داد. ریسک پذیری شکل گرفت. اولین کسی که لازم بود به او اعتماد کنم، خودم بودم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!