گـردهمایی سراسری روابـط عـمومی انجمن معتادان گمنام

گـردهمایی سراسری روابـط عـمومی انجمن معتادان گمنام


شورای منطقه ایران برگزار می کند:

گـردهمایی سراسری روابـط عـمومی انجمن معتادان گمنام

زمان : جمعه – 30 اردیبهشت – ساعت 9 صبح

مکان : تهران  – خانی آباد – بوستان ولایت

مخاطبین گردهمایی : مسئولین روابط عمومی شورای منطقه ایران

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!