گردهمایی آنلاین روز جهانی خدمت

گردهمایی آنلاین روز جهانی خدمت

شورای منطقه ایران برگزار می کند

با موضوع: خدمت، کوششی عاشقانه

به مناسبت روز خدمت دو شنبه 11 اریبهشت ساعت 20 لغایت 22 جلسه ای در بستر فری کنفرانس برگزار می کند

لینک ورود اتاق اول:

https://join.freeconferencecall.com/nairanmeeting1

لینک ورود اتاق دوم:

https://join.freeconferencecall.com/nairanmeeting2

خدمت حالتی قلبی و راهی برای زندگی است که می توانیم در تمام مراحل زندگی مان بکار بگیریم

پاک زیستن

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!