کارگاه ها

کارگاه ها


کمیته کارگاه ها ی انجمن معتادان گمنام

کمیته کارگاه ها

انجمن معتادان گمنام

انجمن معتادان گمنام na کميته کارگاهي ابزاريست در جهت ارتقاء سطح آگاهی اعضاء انجمن معتادان گمنام و تبادل تجربه در مورد منابع گوناگون و بهبود بخشيدن ساختار خدماتي و بررسي چالشهاي خدماتي در راستاي رسيدن به تجربيات و راهکارهاي مناسب.

 نحوه شکل گیری کمیته کارگاه ها ی آموزشی در ایران

از زمان تأسیس گروه های انجمن معتادان گمنام در ایران ، به مدد  تمرکز بر پیام رسانی و بسط و گسترش آن ، رشد چشم گیری را تجربه نمودیم .

ما از لحاظ کمی به سرعت روندی افزایشی را مشاهده نمودیم و نیاز به ارتقاء کیفی  مان برایمان کاملأ مشهود بود ، ما دریافتیم که باید همسان سازی آگاهی اعضاء را به نوعی پیگیر شویم تا کیفت مان ، توأم با کمیت مان ارتقاء یابد . در این اثناء دو نفر از اعضای خدمات جهانی به نام های پیت ودانیل در ایران حضور یافتند تا از نزدیک چگونگی رشد و توسعة منطقة ایران را مشاهده نمایند .

با توجه به رشد کمی انجمن ایران ، معضلاتی در خصوص تعاملات و ارتباطات داخلی و خارجی به وجود آمده بود که نیاز به ارتقاء اطلاعات و آگاهی اعضای مان از چگونگی اجرای سنتها و مفاهیم کاملأ برایمان ملموس بود .

از آنجایی که na  همیشه یک برنامه کاملأ آموزشی است ما نیاز به آموزش اعضاء و گروه هایمان را ، در صدر اولویت های خود احساس می کردیم .

برگزاری دومین میدل ایست – ورک شاپ ( کارگاه خاورمیانه ) در شهر منامه

در همین حین خدمات جهانی اقدام به برگزاری دومین میدل ایست – ورک شاپ ( کارگاه خاورمیانه ) در شهر منامه – کشور بحرین – نمود که در این راستا سه نفر از اعضای ما توسط خدمات جهانی برای شرکت در این کارگاه دعوت شدند . 

در این ورک شاپ (کارگاه ) اعضای ما با سیستم جدید ی از انتقال تجارب آشنا شدند .

سیستمی که در آن وجدان گروه ، تحت بارش افکار شرکت کنندگان و تقسیم بندی آنها به گروه های کوچک شکل گرفت . این روش با روش های پیشین که مبتنی برآموزش توسط یک سخنران بود ، تفاوتی بارز داشت .

اعضاء در گروه های کوچک نگرش ، تجربه و ادراکات خود را مطرح نمودند تا در پایان کارگاه ، فهم جمعی گروه  ها به کل شرکت کنندگان ارائه گردد.

موضوع این کارگاه ، فضای بهبودی بود که با طرح دو سئوال ذیل ، منتج به فضایی جهت تبادل تجارب گردید  :

  • در فضای بهبودی چه کارهایی انجام می دهیم ؟
  • در فضای بهبودی چه کارهایی انجام نمی دهیم ؟

در واقع ما پس از برگزاری این نوع کارگاه دریافتیم که جهت همسان سازی تجارب اعضای شرکت کننده در کارگاه هایمان و نهایتا دست یافتن به فهم جمعی از موضوعات مورد بحث ، شیوه های مختلفی وجود دارد که بر اساس خلاقیت خدمتگزاران ما قابل اجرا می باشند .

در سال   1385  اعضایی که با این روش تبادل تجارب و رسیدن به فهم جمعی حضار ،  آشنا شده بودند پس از بازگشت به ایران ، به برگزاری این شیوه از کارگاه های آموزشی  همت گماردند.

حضار در آن کارگاه به مباحثه در خصوص هشت موضوع در قالب دو گروه تقسیم و تشویق شدند که پس از اتمام کارگاه ، این شیوة نوین مورد استقبال مخاطبان واقع گردید .

در همان سال ارائه این خدمت در شورای منطقه ایران به تیم اداری محول گردید که پس از درک ضرورت ارائه آن به صورتی منسجم و تبیین یک محدودة تصمیم گیری و پاسخگویی واضح و همچنین استقبال چشمگیر اعضای مان ، برآن شدیم تا کمیته ای تحت عنوان کمیته کارگاه های آموزشی را در ایران تشکیل دهیم . 

پس از تشکیل این کمیته در شورای منطقة ایران به مرور تشکیل این کمیته و برگزاری کارگاه هایی از این دست ، مورد استقبال نواحی ایران واقع گردید و هم اکنون این خدمت ، با اشکالی متنوع و موضوعاتی کاربردی در کل نواحی ایران ارائه می گردد . 

لزوم تشکیل کمیته کارگاه های آموزشی

شایان ذکر است که لزوم تشکیل کمیته کارگاه های آموزشی برای اولین بار در جهان، در منطقة ایران احساس شده و در مناطق دیگر این خدمت توسط بدنه اداری ساختارهای خدماتی انجام می پذیرد . ما در این کمیته قویأ معتقد هستیم که با در میان گذاشتن آنچه که داریم می توانیم آن راحفظ نماییم.

ما به تجربه دریافته ایم که این کمیته می تواند در زمینة  ایجاد  فضایی جهت آموزش و  همچنین همسان سازی آگاهی اعضای مان موثر واقع گردد .

چشم انداز ما این است که با اهتمامی که از خدمتگزاران مورد اعتماد خود  سراغ  داریم ، بتوانیم  در کنار  وحدت و  استقلال مان ، به بهترین شکل ممکن فرصتی جهت مبادلة تجربه ، نیرو و امید را مهیا سازیم .

 

کمیته کارگاه ها

Views: 1203

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!