کلیپ شورای منطقه ایران به APF

کلیپ ارائه شده کمیته روابط عمومی شورای منطقه ایران به APF به مناسبت هفته روابط عمومی

در جلسه هماهنگی PR مناطق آسیا و اقیانوسیه در تاریخ 22 ژوئیه 2023 مصادف با 7 مرداد 1402

جهت مشاهده کلیک نمائید

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!