کافیست,فقط برای امروز 21 مرداد,رویارویی با بیماری اعتیاد,گزند اعتیاد,زندگی عاری از اعتیاد

کافیست (فقط برای امروز 21 مرداد)

کافیست,فقط برای امروز 21 مرداد,رویارویی با بیماری اعتیاد,گزند اعتیاد,زندگی عاری از اعتیاد

چیزی از درون فریاد می زند: «کافیست، کافیست، دیگر خسته شده ام» و بعد آنها برای برداشتن اولین و اغلب دشوارترین قدم به سوی رویارویی با بیماری خود آماده هستند.

کتاب پایه

***

 

آیا واقعاً خسته نشده ایم؟ وقتی برای کارکرد قدم اول در معتادان گمنام آماده می شویم، این سؤال مهم را باید از خود بپرسیم. تفاوتی نمی کند وقتی به NA می رسیم خانواده های ما از گزند اعتیاد ما در امان باشند، مشاغل ما هنوز به قوت خود باقی باشند و همه ظواهر خارجی کمال را در اختیار داشته باشیم یا خیر، تنها مسئله مهم این است که به پست ترین درجه عاطفی و روحانی رسیده ایم و این امر از بازگشت ما به اعتیاد ممانعت می کند، اگر به این مرحله رسیده باشیم، واقعاً حاضریم برای قطع مصرف از هیچ اقدامی فروگذار نکنیم.

وقتی عجز خود را بررسی میکنیم، از خود چند سؤال ساده می پرسیم؛ آیا می توانم مصرف مواد را به هر شکلی کنترل کنم؟ در نتیجه مصرف مواد چه اتفاقاتی برای من رخ داده است که انتظار آنها را نداشته ام؟ زندگی من چگونه غیر قابل اداره شده است؟ آیا قلباً باور دارم که یک معتاد هستم؟

اگر پاسخ این پرسش ها ما را به سمت درهای معتادان گمنام رهنمون می کند، پس برای برداشتن قدم بعدی به سوی زندگی عاری از اعتیاد فعال آماده هستیم. اگر واقعاً خسته شده ایم، پس تمایل داریم برای دستیابی به بهبودی از هیچ کاری مضایقه نکنیم.

***

کافیست,فقط برای امروز 21 مرداد,رویارویی با بیماری اعتیاد,گزند اعتیاد,زندگی عاری از اعتیاد

فقط برای امروز :می پذیرم که دیگر خسته شده ام، برای کارکرد قدم اول آماده هستم.

کافیست,فقط برای امروز 21 مرداد,رویارویی با بیماری اعتیاد,گزند اعتیاد,زندگی عاری از اعتیاد

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!