با سلام 
کارگروه توسعه انجمن (FD)
شوراي فرامنطقه APF جلسات ماهانه خود را در اولین شنبه ماه برگزار می کند و اولین جلسه در شنبه سيزدهم فروردين ساعت١٣/٣٠ برگزار می شود. ،
از همه اعضاء علاقمند دعوت مي شود در اين جلسه شركت نمايند.

به اين جلسه زوم بپیوندید

https://us02web.zoom.us/j/86179020112?pwd=ZEZINVBqZDNqTUVHUXNVaC8vLzd1QT09

شناسه جلسه: 0112 7902 861 

رمز عبور: APFFD

كميته FD

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!