چه کسانی عضو انجمن معتادان گمنام هستند ؟ 

چه کسانی عضو انجمن معتادان گمنام هستند ؟ 


چه کسانی عضو انجمن معتادان گمنام هستند ؟ 

تمرکز در معتادان گمنام بر روی مشکل اعتیاد است نه یک ماده مخدر خاص، عضویت در این انجمن کاملا رایگان بوده، هیچ شرط و شروطی ندارد و هر معتادی بدون در نظر گرفتن نوع ماده مخدر مصرفی، عقیده، وضع مالی، سن، نژاد و جنسیت می تواند به معتادان گمنام بپیوندد وعضو انجمن باشد عضویت در NA ناشی از تمایل به قطع مصرف است، نه نتیجه پرشیز کامل، در N۸ به محض اینکه کسی تمایل به قطع مصرف داشته باشد می تواند در جلسات شرکت کند . تمایل چیزی نیست که بتوان آن را اندازه گیری کرد. بلکه مفتی است، نهفته در قلب هر یک از اعضا، و از آن جا که ما نمیتوانیم هیچ قضاوتی درباره این تنها لازمه عضویت داشته باشیم، تشویق میشویم که در مای جلساتمان را به روی هر معتادی که مایل به پیوستن به ما باشند، به تمامی بگشاییم بسیاری از معتادان که داروهای جایگزین جهت سم زدایی یا درمان مصرف می کنند، در نهایت واقعا پاک می شوند و پاک می مانند. پاک شدن و پاک ماندن، بعضی مواقع تصمیمی است که بعد از مدتی و شرکت در چند جلسه گرفته میشود. پیشنهاد میکنیم که معتادان در صورت امکان، هنگامی که تحت درمان هستند نیز در جلسات معتادان گمنام شرکت نمایند و با معتادان دیگری که در جلسات هستند صحبت کنند . این انجمن معتاد در حال رنجی را که خواهان بهبودی باشد از خود نمی راند. چه کسانی عضو انجمن معتادان گمنام هستند ؟ روا

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!