چرا من عاشق,اتحاد وهمدلی,فکر روشن بهبودی,امید برای پاکی,معتاد امیدوار

چرا من عاشق …؟

چرا من عاشق,اتحاد وهمدلی,فکر روشن بهبودی,امید برای پاکی,معتاد امیدوار

من عاشق این عبارتم که میگه ” من نمیتونم ، ما میتونیم”

من عاشق این جمله ام چرا که زندگی ام را نجات داد. بعنوان یک معتاد در سال‌های زیادی که در اعتیاد فعال بودم بارها تلاش کردم که پاک شوم اما شکست خوردم. هر بار از خودم نا امیدتر و مایوس تر می شدم. در سال‌های آخر مصرفم دیگر  حتی دست از تلاش برای پاک شدن برداشتم. چرا که می‌دانستم نمی توانم و این کار مرا بیشتر و بیشتر در هم شکست. چرا من عاشق,اتحاد وهمدلی,فکر روشن بهبودی,امید برای پاکی,معتاد امیدوار

تا اینکه  NA را پیدا کردم. برنامه ای که به من اطمینان داد که من به تنهایی نمی توانم اما با هم می‌توانیم.  این عین نجات بود.

چیزی که من نیاز داشتم و هنوز انجام می‌دهم و برای همیشه آنرا نیاز دارم. فکر کردن به هم دردان و جامعه ای که در NA در آن حضور دارم مرا قادر ساخته که از چالش های زیاد زندگی عبور کنم و دیگر هرگز احساس تنهایی نکنم. چرا من عاشق,اتحاد وهمدلی,فکر روشن بهبودی,امید برای پاکی,معتاد امیدوار

مزایای زیادی در ایده ” ما میتوانیم” وجود دارد. اتحاد، فکر روشن و امید و بسیاری اصول دیگر در این عبارت نهفته و  این است دلیل این که چرا همیشه اولین چیزی که به یادم می آید این عبارت است. اتحاد وهمدلی,فکر روشن بهبودی,امید برای پاکی,معتاد امیدوار

محبوبه ایران

APF Newsteller

May 2023

اتحاد وهمدلی,فکر روشن بهبودی,امید برای پاکی,معتاد امیدوار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!