چرا خدمت NA ؟

چرا خدمت NA ؟,نفرت از اعتیاد,تارکی درونی اعتیاد,معتاد و افکار بیمارگونه,انتهای خط معتاد

زمانیکه تازه به NA رسیدم می خواستم بمیرم، احساس می کردم زندگی هیچ معنایی ندارد، و زندگی من نیز هیچ معنایی ندارد، براستی در انتهای خط بودم، بعد از 7 روز شرکت در جلسات به اولین جلسه گروه خانگی ام پیوستم.

ظرف یک یا دو هفته بعنوان منشی جلسه انتخاب شدم، این یک موقعیت خارق العاده بود، آن زمان این موضوع را نمی دانستم، اما داشتن آن پست خدماتی باعث شد تا احساس کنم زندگی من آنقدر هم بی ارزش نیست.

حداقل این یک کار از عهده من بر می آمد، البته این نفرت من نسبت به خودم و آن ناراحتی مزمن درون من را برطرف نکرد، اما کاری که برایم انجام داد این بود که چیزی به هدیه من داد که سازنده و مفید بود، در تارکی درونم، رفتن به جلسات و منشی بودن در همان روزهای اول من را پاک نگه داشت.

هرچه زمان گذشت، پست های خدماتی زیادی را بر عهده داشته ام، خدمت راهیست عالی برای یادگیری مهارت های جدید، برای یادگیری اینکه چگونه بهتر با مردم کنار بیاییم، برای کمک به جهان به روشی معنی دار، و برای رهایی از انزوایی که بسیاری از ما می شناسیم.

انجام خدمات به من این فرصت را داد تا با کسانی که به کمک نیاز دارند در تماس باشم، چه در زندان، مرکز سم زدایی، بازپروری و یا چه در شهر کوچکی که در تلاش برای شروع برگزاری یک جلسه بودند. چرا خدمت NA ؟,نفرت از اعتیاد,تارکی درونی اعتیاد,معتاد و افکار بیمارگونه,انتهای خط معتاد

به من فرصتی داد تا قسمتی از این جریان اجتماعی باشم (من در سال 1986 مقارن با سال 1365 پاک شدم) من در شهری بودم که تنها چند جلسه در هفته داشت، به من فرصتی داد تا رشد NA را به تماشا بنشینم.

فرصتی داد تا از خود و افکار بیمارگونه ام خارج شده و بر روی راه های رساندن پیام در کمیته نشریات، کمیته H&I و جلسات پانل، کمیته توسعه، بدنه های خدماتی ناحیه ای و منطقه ای، و کمیته های همایش و نیز خدمت راهنما و انتقال قدم ها متمرکز شوم، اصول را برای زندگی با خود و شما، فرا گرفته ام، یاد گرفتم که چطور سلامت انجمن را مقدم بر برنامه خود بدانم، یاد گرفتم اتحاد یعنی چه.

در طول سالها هدیه بهبودی تا حد زیادی درون این فعالیت ها در هم تنیده بود، مرا از مغلوب شدن در برابر بدترین دشمن خودم در امان نگاه داشته بود: خودم! خدمت کمک می کند تا سالم بمانم، کمک می کند تا مسائل را در سعه نظر نگه داشته و خود را در مسیر بهبودی حفظ کنم، در طول 35 سال پاکی ام پیوندهایی با تمامی یا اکثر کسانی که شناخته ام بوجود آمده است ، پیوندهای بی نظیری در هرجای دیگر جهان من.

روزی را که در کنفرانس خدمات جهانی در سن خوزه کالیفرنیا بودم را بخاطر دارم، قبل از سخنران شنبه شب، یک اپراتور تلفنی از طریق بلندگو با صدای بلندی که همه ما می توانستیم آنرا بشنویم از طرف همه افرادی که از سراسر دنیا در جلسه حضور به هم رسانده بودند، شامل بچه های در زندان و حتی پنج عضو در غرفه تلفن در هندوستان سلام رساند.

وقتیکه آن بچه های در زندان و اعضایی که در غرفه تلفن در هندوستان به همه ما 19000 نفر حاضر در اجلاس سن خوزه سلام کردند، اشک در چشمانم حلقه زد، تمام کسانیکه این اتفاقات را رقم می زنند به من یادآوری می کنند که ، چرا خدمت در NA تا این اندازه مهم است! زمانیکه می بینم افرادی که در NA آنها را شناخته ام از برنامه دور شده و بر اثر مصرف بیش از حد جان خود را از دست می دهند، این نیز به من یادآوری می کنند که تا چه اندازه خدمت در NA اهمیت دارد.

چرا خدمت NA ؟,نفرت از اعتیاد,تارکی درونی اعتیاد,معتاد و افکار بیمارگونه,انتهای خط معتاد

نویسنده : (باربارا. اِچ)

چرا خدمت NA ؟,نفرت از اعتیاد,تارکی درونی اعتیاد,معتاد و افکار بیمارگونه,انتهای خط معتاد

ونکور – کانادا

 

متن انگلیسی :

 

Why NA service

چرا خدمت NA ؟,نفرت از اعتیاد,تارکی درونی اعتیاد,معتاد و افکار بیمارگونه,انتهای خط معتاد

When I first came to NA I wanted to die. I felt that life had no meaning, and my life had no meaning. I truly was at the end of my rope. After 7 days of going to meetings I joined my first home group. It was a Thursday night meeting in a detox facility.

Within a week or two I was made the group secretary. This turned out to be a fantastic opportunity. I didn’t know it then, but having that position helped me feel as though my life wasn’t completely worthless. At least I could do that. It didn’t take away my self hate, or my chronic unhappiness. What it did do was give me something to do that was constructive and helpful. In my darkness, going to meetings and being the secretary got me through the early days of being clean.

As time went on, I have held many service positions. Service is a great way to learn new skills, to learn how to get along better with people, to contribute to the world in a meaningful way, and to get out of the isolation so many of us knew.

چرا خدمت NA ؟,نفرت از اعتیاد,تارکی درونی اعتیاد,معتاد و افکار بیمارگونه,انتهای خط معتاد

Doing service gave me the opportunity to be touched by others reaching out for help, whether in jail, in the detox, in treatment centers, or in a small town somewhere trying to start a group. It gave me the opportunity to be a part of this grassroots movement (I got clean in 1986) I was in a town where we only had a few meetings a week. It gave me the opportunity to watch NA grow. In my home town, meetings multiplied 10 times in the five years I was there. It gave me the opportunity to get out of myself and my crazy thinking, and focus on ways to carry the message, on literature committees, H&I committees and panel meetings, Outreach Committee, Area and regional service bodies, and convention committees, as well as through sponsorship and step groups. I learned principles for living with me, and you. I learned how to put the well-being of the fellowship ahead of my own agenda. I learned what unity means.

چرا خدمت NA ؟,نفرت از اعتیاد,تارکی درونی اعتیاد,معتاد و افکار بیمارگونه,انتهای خط معتاد

Over the years the gift of recovery was largely tangled up within all these activities, keeping me from being overcome by my own worst enemy: me! Still today, I enjoy service. I feel grateful when I can contribute to helping others better their lives. Service helps me stay healthy. It helps me keep things in perspective, and keep myself on the path to recovery. And there are bonds with people I’ve known for all or much of my 35 years clean – bonds unmatched anywhere else in my world.

I remember sitting in the world conference in San Jose California. Before the Saturday Night speaker, a telephone operator we could hear on a loud speaker had us all say hello to people who signed in from around the world to be with us in that meeting, including guys in jail, and even five people in a phone booth in India. When those guys in jail, and those folks in the phone booth in India said hello to all 19,000 of us sitting in the San Jose Arena, I had tears in my eyes. All the people who make that stuff happen remind me of why service in NA matters! And when I see people Ive gotten to know in NA go out and die of overdoses, they too remind me of why service in NA matters.

چرا خدمت NA ؟,نفرت از اعتیاد,تارکی درونی اعتیاد,معتاد و افکار بیمارگونه,انتهای خط معتاد

Barbara H

Vancouver

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!