پیام ها و پیام رسان ها,فقط برای امروز 4 اسفند,بررسی رنجش های معتاد,ارزش بهبودی معتاد

پیام ها و پیام رسان ها (فقط برای امروز 4 اسفند)


 

پیام ها و پیام رسان ها (فقط برای امروز 4 اسفند)

پیام ها و پیام رسان ها,فقط برای امروز 4 اسفند,بررسی رنجش های معتاد,ارزش بهبودی معتاد

گمنامی اساس روحانی تمام سنت های ماست و همواره یادآور این است که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم .

سنت دوازدهم

***

سنت دوازدهم اهمیت « ترجیح دادن اصول به شخصی تها » را به ما یادآوری می کند، در جلسات بهبودی شاید این عبارت بدین صورت بیان شود : «پیام رسان را تیرباران نکنید».

ما اغلب پیام را با پیام رسان اشتباه می گیریم و چون با فرد سخنگو در جلسه تضادهای شخصیتی داریم، صحبت های او را انکار می کنیم.

اگر با صحبتهای افراد معینی در جلسات مشکل داریم، ممکن است از راهنمای خود کمک بخواهیم، راهنما می تواند به ما کمک کند تا به جای اینکه بر فرد سخنگو تمرکز کنیم، بر آنچه گفته شده، تمرکز کنیم.

راهنما همچنین می تواند در بررسی رنجش هایی به ما کمک کند که ممکن است ما را از اذعان ارزش بهبودی برخی افراد خاص باز می‌دارد، وقتی به خود اجازه می دهیم بر اساس پیشنهاد قدم دوازدهم به جای شخصیت ها بر اصول بهبودی تمرکز کنیم، بهره های بسیار بیشتری که از جلسات نصیب ما می شود، شگفت انگیز است.

***

پیام ها و پیام رسان ها,فقط برای امروز 4 اسفند,بررسی رنجش های معتاد,ارزش بهبودی معتاد

فقط برای امروز : اصل گمنامی را در جلسه NA تمرین می کنم، به جای شخصیت پیام رسان بر پیام بهبودی تمرکز می کنم .

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!