پشیمانی,فقط برای امروز 7 اسفند,گناه و پشیمانی معتاد,گذشته دردناک معتاد

پشیمانی (فقط برای امروز 7 اسفند)


 

پشیمانی (فقط برای امروز 7 اسفند)

پشیمانی,فقط برای امروز 7 اسفند,گناه و پشیمانی معتاد,گذشته دردناک معتاد

قدم هشتم تغییر بزرگی در زندگی که تحت تاثیر گناه و پشیمانی است، بوجود می‌آورد .

کتاب پایه

***

پشیمانی یکی از احساساتی است که ما را به مصرف وا می داشت، به خاطر اعتیاد فعال راه خود را گم کرده بودیم و اثری از دل شکستگی و نابودی بسیار دردناک را به جای گذاشته بودیم.

پشیمانی ما، اغلب با این استنباط که نمی توانیم برای جبران خساراتی که وارد کرده ایم کاری انجام دهیم، تشدید می شد؛ راهی برای اصلاح آن وجود نداشت.

مقداری از قوت پشیمانی در هنگام رویارویی صادقانه با آن، از میان برداشته می شود، در واقع، با تهیه فهرستی از افرادی که به آنها صدمه زده ایم، قدم هشتم را آغاز می کنیم، نقش خود را در گذشته دردناک خود می پذیریم.

اما قدم هشتم از ما نمی خواهد همه اشتباهات خود را جبران کنیم، بلکه صرفاً از ما می خواهد برای جبران خسارات وارده به همه این افراد تمایل پیدا کنیم، وقتی برای جبران خساراتی که وارد کرده ایم تمایل پیدا می کنیم، آمادگی خود برای تغییر را اعلام می کنیم، فرآیند التیام بخش بهبودی را تصدیق می کنیم.

پشیمانی دیگر وسیله ای نیست که از آن برای شکنجه خود استفاده کنیم، پشیمانی به ابزاری تبدیل شده که می توانیم از آن برای بخشش خود استفاده کنیم.

***

 

فقط برای امروز : از هر گونه احساس پشیمانی که ممکن است داشته باشم به عنوان ابزاری برای التیام یافتن از طریق قدمهای دوازده گانه استفاده می کنم.

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!