پر کردن خلأ,فقط برای امروز 24 شهریور,خلأ درونی ما,نیروی برتر خود,عالم بهبودی

پر کردن خلأ (فقط برای امروز 24 شهریور)


پر کردن خلأ (فقط برای امروز 24 شهریور)

پر کردن خلأ,فقط برای امروز 24 شهریور,خلأ درونی ما,نیروی برتر خود,عالم بهبودی

«… فکر می کنیم اگر بتوانیم غذا، ارضای جنسی یا پول کافی به دست بیاوریم، راضی خواهیم بود و همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.»

کتاب پایه

***

در دوران اعتیاد هرگز نمی توانستیم مواد یا پول یا ارضای جنسی کافی یا هر چیز دیگری را به دست آوریم. حتی میزان زیادی از این چیزها نیز هرگز کافی نبود! خلأیی روحانی در درون ما وجود داشت. اگر چه سعی می کردیم حداکثر تلاش خود را برای پر کردن این خلأ به کار گیریم، هرگز موفق نمی شدیم. در نهایت متوجه شدیم که قدرت لازم برای این کار را نداریم؛ نیرویی برتر از ما می توانست این کار را انجام دهد.

بنابراین مصرف را قطع کردیم و از تلاش برای پر کردن خلأ درونی خود با چیزها دست کشیدیم. به نیروی برتر خود رجوع کردیم و خواستار توجه، قدرت و راهنمایی شدیم. تسلیم شدیم و راه را برای این نیرو هموار کردیم تا فرآیند پر کردن خلأ درونی ما را آغاز نماید. از تمسک به چیزهای دیگر دست کشیدیم و شروع به دریافت هدیه رایگان عشق از سوی نیروی برتر خود کردیم. خلأ درونی ما به آرامی پر شد.

اکنون که هدیه عشق نیروی برتر به ما ارزانی شده است، باید با آن چه کار کنیم؟ اگر به این هدیه سفت و سخت بچسبیم، آن را از بین خواهیم برد. باید به خاطر بسپاریم که عشق تنها در صورتی رشد می کند که با دیگران به مشارکت گذاشته شود. تنها با مشارکت کردن رایگان این هدیه می توانیم آن را حفظ کنیم. عالم اعتیاد، عالم گرفتن و از دست دادن است؛ عالم بهبودی، عالم بخشیدن و دریافت کردن است. کدام عالم را برای زندگی انتخاب می کنید؟

***

فقط برای امروز: زندگی سرشار از بهبودی را انتخاب می کنم. از طریق به مشارکت گذاشتن رایگان آنچه که به رایگان با من در میان گذاشته شده، ارتباط آگاهانه خود را با خداوندی که درک می کنم، گرامی می دارم.

پر کردن خلأ,فقط برای امروز 24 شهریور,خلأ درونی ما,نیروی برتر خود,عالم بهبودی

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!