پرتو آشکارگری,فقط برای امروز 6 شهریور,تحت کنترل اعتیاد,بالاترین ارزش بهبودی,اسرار زندگی معتاد

پرتو آشکارگری (فقط برای امروز 6 شهریور)


پرتو آشکارگری (فقط برای امروز 6 شهریور)

پرتو آشکارگری,فقط برای امروز 6 شهریور,تحت کنترل اعتیاد,بالاترین ارزش بهبودی,اسرار زندگی معتاد

این نواقص در تاریکی رشد میکند و در زیر نور نابود می شود.

کتاب پایه

***

قدم پنجم از ما می خواهد شخصیت واقعی خود را با خداوند، خود و انسان دیگری در میان بگذاریم. این قدم ما را تشویق نمی کند همه رازهای کوچک خود را به همه بگوییم، از ما نمی خواهد همه افکار خجل کننده یا هولناکی را که تا به حال داشته ایم، برای کل دنیا برملا کنیم، قدم پنجم صرفاً پیشنهاد می کند اگر اسرار خود را کاملاً برای خود نگه داریم، بیشتر از سود برای ما ضرر دارد.

اگر به بی میلی خود جهت آشکار ساختن شخصیت واقعی خود حتی برای یک انسان تسلیم شویم، بخش پنهان زندگی ما قدرتمندتر می شود، وقتی اسرار تحت کنترل هستند، بین ما، نیروی برتر و چیزهایی که در بهبودی برای ما از بالاترین ارزش برخوردارند، فاصله می اندازند.

وقتی ضمیر پنهان خود را به طور خصوصی با لااقل یک انسان، شاید راهنما یا دوستی نزدیک، در میان می گذاریم، این فرد معمولاً ما را طرد نمی کند، اسرار خود را برای یک فرد دیگر آشکار می کنیم و با پذیرش از سوی آنها پاداش دریافت می کنیم.

وقتی این اتفاق می افتد، متوجه می شویم که صحبت صادقانه زندگی را تهدید نمی کند؛ اسرار قدرت احاطه خود بر ما را از دست می دهند.

***

پرتو آشکارگری,فقط برای امروز 6 شهریور,تحت کنترل اعتیاد,بالاترین ارزش بهبودی,اسرار زندگی معتاد

فقط برای امروز: از طریق مشارکت اسرار زندگی خود با یک انسان دیگر، می توانم آن اسرار را خلع سلاح کنم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!