پاک بودن خوب است,مهار اعتیاد,کنترل ماده مخدر,سلامت عقل معتاد,دوازده قدم na

پاک بودن خوب است

پاک بودن خوب است,مهار اعتیاد,کنترل ماده مخدر,سلامت عقل معتاد,دوازده قدم na

در گذشته سعی می کردم خودم را مهار کنم اما کنترل از دستم خارج می شد. اگر شما مواد مصرف نمی کردی کاری با شما نداشتم. استفاده ای هم برای شما نداشتم.احساس برتری نسبت به شما داشتم و جواب تمام سوالات زندگی را می دانستم. بدون مصرف مواد مخدر زندگی را درک نمی کردم و هیچ درکی از مفهوم پرهیز کامل نداشتم. چرا کسی که عقلش سالم است می خواهد به این شکل (بدون مصرف) زندگی کند؟

دراواخرمصرفم هیچ کاری برای زندگی ام انجام نمی دادم . تمام وقتم صرف این می شد که خودم را نشئه نگه دارم. زندگی بدون مصرف برایم یک راه طولانی و خسته کننده به نظر می رسید. به درستی که از دنیای واقعی جدا شده بودم. پاک بودن خوب است,مهار اعتیاد,کنترل ماده مخدر,سلامت عقل معتاد,دوازده قدم na

همه چیز زندگیم حول محور مصرفم می چرخید. وقتی از مصرف دست کشیدم با یک خلاء بزرگ مواجه شد. خیلی خوش شانس هستم از اینکه از زندان به یک مرکز درمانی انتقال داده شدم و در آنجا با دوازده قدم بهبودی آشنایی پیدا کردم. در طول درمانم زمان آزاد زیادی نداشتم و آنها روزهای ما را بخوبی برنامه ریزی کرده بودند. به تدریج فعالیت های اوقات فراغت را یاد گرفتم . 

من این اعتقاد را دارم که اگر دراین مرکز درمانی نبودم نمی توانستم پاک بمانم. این موضوع برای من نعمت بزرگی بود.

در آنجا با فعالیت های بدنی آشنا شدم. تلاش کردم و توانستم تا شش مایل بدوم و این احساس خوبی به من می داد. پاکی یک موفقیت بزرگ بود. ما به ساحل، پیک نیک  و ماهی گیری می رفتیم و در آنجا  چادر می زدیم.  بیس بال بازی می کردیم و فیلم تماشا می کردیم. پاک بودن خوب است,مهار اعتیاد,کنترل ماده مخدر,سلامت عقل معتاد,دوازده قدم na

 یادگرفتم که چگونه در حالی که پاک هستم تفریح کنم. در اوایل پاکیم انجمن معتادان گمنام خیلی کوچک بود و درآنجا برنامه فعالیت های محلی زیادی وجود نداشت و برای دسترسی به این برنامه ها نیاز به سفرهای جاده‌ای بود. همین سفرهای جاده‌ای به تنهایی می توانست یک تفریح باشد. در آخر هر هفته یاد می گرفتیم چطور می توانم عاشق یکدیگر باشیم یا از هم متنفر باشبم. کارهای خدماتی حدود 28 سال پیش مورد نیاز اغلب ما بود. کارهای زیادی برای انجام وجود داشت ولی زمان کمی داشتیم. باور دارم که شرکت در اولین همایش محلی باعث شد این احساس قدرتمند در من شکل بگیرد که پاک بودن خوب است.

چه جاهایی که خواهی رفت و چه چیزهایی که خواهی دید.

“جیمی اس”

Bay area news Mar 2020

پاک بودن خوب است,مهار اعتیاد,کنترل ماده مخدر,سلامت عقل معتاد,دوازده قدم na

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!