پانزدهمین همایش انجمن معتادان گمنام .، آمریکای لاتین .،

پانزدهمین همایش انجمن معتادان گمنام .، آمریکای لاتین .،

پنجشنبه، 5 الی  8 خرداد 1401  درشهرکاسکو ؛کشور پرو برگزار میشود

ثبت نام ، تا  24 آذر 1400، ۴۵ دلار ، تا 26 بهمن 1400، ۵۰ دلار و تا روز شروع کنفرانس ۵۵ دلار . جهت اطلاعات ، بیشتر به آدرس ایمیل زیر اطلاعیه مراجعه کنید .

“اصول روحاني قدرت من است”

ایمیل:
clanacusco2021@gmail.com

+1 (787) 6905916
+51 987800652
+1 (305) 7611636
واتساپ 👆👆👆

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!