یک مسیر روحانی,قسمت روحانی,مفاهیم روحانی,بلوغ روحانی,توازن بهبودی

یک مسیر روحانی,قسمت روحانی,مفاهیم روحانی,بلوغ روحانی,توازن بهبودی


يك مسير روحانى

یک مسیر روحانی,قسمت روحانی,مفاهیم روحانی,بلوغ روحانی,توازن بهبودی

 قدم ها يك مسير است براى رشد روحانى، هيچ جدايى و تمايزى بين “قسمت روحانى” با بقيه برنامه وجود ندارد. همانگونه كه تراش يك الماس از سنگ اصلى آن جدا نيست، مفاهيم روحانىِ برنامه ما نيز از يكديگر جدا نيستند و چشم اندازى است از كل برنامه. همه برنامه روحانى است. درك ما از اين مسئله در طى زمان تغيير مى كند.

 بعضى اوقات ما فكر مى كنيم اصول روحانى از كارهايى كه لازم است انجام دهيم جدا هستند، اما در واقع اين دو به هم وصل هستند.

با تمرين اصول روحانى به اين نتيجه مى رسيم كه اين كار ما را اصلاً “روحانى” نمى كند. بلكه باعث بيدارى ما مى شود تا ببينيم چه چيزهايى در درون ما در تمام عمرمان اتفاق افتاده و جارى بوده است، تا ذات و طبيعت خود را بشناسيم. دست يافتن به روحانيت به معنى شناخت حالت و شرايط طبيعى خود است.

یک مسیر روحانی,قسمت روحانی,مفاهیم روحانی,بلوغ روحانی,توازن بهبودی

بيدارى روحانى مان:

یک مسیر روحانی,قسمت روحانی,مفاهیم روحانی,بلوغ روحانی,توازن بهبودی

ما تنها افرادى نيستيم كه بيدارى روحانى را تجربه مى كنند، اما نوع خاصى از روحانيت وجود دارد كه ما در نتيجه كار كرد قدم ها تجربه مى كنيم: ما بيدارى روحانى خاص خود را پيدا مى كنيم. زندگى ما در دنياى اطراف مان مجدداً نو مى شود. ديدمان واضح تر مى شود و احساسات مان شديدتر، كه البته هميشه هم باعث راحتى و سر خوشى نيست.

كشف اين موضوع كه ديگران براى ما اهميت قائل مى شوند، به تنهايى مى تواند يك بيدارى روحانى باشد. براى اولين بار تشخيص مى دهيم كه ما هم مهم هستيم. زندگى بر طبق اصول، ما را به فروتنى رهنمون مى سازد و باعث آگاهى بيشتر ما از جايگاه مان در دنيا مى شود تا توانايى زندگى توأم با آسايش را در اين جايگاه داشته باشيم.

اغلب در جلسات مى شنويم كه: “مهم ترين چيزى كه بايد در مورد نيروى برتر درك كنيم اين است كه، شما نيروى برتر خود نيستيد”. ارزش دارد ما هر هزينه اى را بپردازيم تا درك كنيم كه ما مركز و محور جهان نيستيم.

ما ممكن است آن قدر باهوش باشيم كه بتوانيم خود را به عنوان يك انسان برتر جا بزنيم، اما بيمارى خود محورانه ی ما هنوز هم ما را مسؤل مى داند تا بسيارى از كارهایی كه خارج از كنترل ما هستند را انجام دهيم. یک مسیر روحانی,قسمت روحانی,مفاهیم روحانی,بلوغ روحانی,توازن بهبودی

وقتى كه توازن و هماهنگى با دنيا را در زندگى مان تمرين كنيم، درايت بيشترى در انتخاب مبارزات زندگى نيز پيدا مى كنيم. ياد مى گيريم كه چه مواقعى با استفاده از انرژى خود باعث تغيير شويم و چه مواقعى لازم است تا رها كنيم. وارد ستيز و تضاد نشدن خيلى راحت تر است تا ترك آن.

اين به آن معنى نيست، كه با همه كس و همه چيز موافق باشيم يا بر روى حق و حقيقت پايدارى نكنيم. برعكس، ما ياد مى گيريم كه چه مواقعى قدم پيش بگذاريم و چه مواقعى عقب بكشيم. بعضى كشمكش ها ارزش مبارزه را دارند حتى اگر بدانيم كه نمى توانيم برنده شويم، برعكس بعضى اصلاً ارزش جنگيدن را ندارند، حتى وقتى پيروزى در آن حتمى باشد.

اين حالت بصيرت خوانده مى شود، كه از تجربه ی ما سرچشمه مى گيرد. ياد مى گيريم تا بين اصولى كه لازم است بر آن ايستادگى كنيم با فكر و نظرى كه حاضر به رها كردنش نيستيم، تفاوت قائل شويم. قادر خواهيم بود كه انتخاب كنيم چه مواقعى استقامت کنیم و چه مواقعى تسليم شويم. هر قدر بيشتر تمرين كنيم، بهتر مى توانيم تشخيص دهيم چه كارى به صلاح مان است.

پذيرش آن چه كه نمى توانيم تغيير دهيم، و در عين حال اقدام در مواقع مناسب نه تنها جزئى از بهبودى از اعتياد است بلكه يك لازمه براى رشد است. اكثر ما معتادان مانند بچه هايى هستيم كه از لحاظ جسمى زياد رشد كرده ايم. هنوز بدون در نظر گرفتن مسائل، همه چيز را مطابق ميل خود مى خواهيم.

اغلب اين حالت باعث مى شود تا عليرغم سن و سال خود در جلسات، بلوغ روحانى دردناكى را تجربه كنيم. زمانى به بلوغ مى رسيم كه براى رو برو شدن با واقعيات به جاى استفاده از نقص هاى خود از اصول روحانى استفاده كنيم.

بكارگيرى اصول در زندگى به ما كمك مى كند تا بتوانيم تفاوت بين درست و غلط را درك كنيم. اكثر نقص هاى فلج كننده ما، اگر ترس خود محورانه را رها كنيم، تبديل به نقطه قوت ما مى شوند.

یک مسیر روحانی,قسمت روحانی,مفاهیم روحانی,بلوغ روحانی,توازن بهبودی

وبسایت رسمی انجمن معتادان گمنام ایران: https://nairan.org

نرم افزار آدرس جلسات: https://meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام: https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت نام در تالار گفتگو: https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خطوط نواحی: https://phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات: https://nairan.org/?p=354277

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!