وجدان گروهی,فقط برای امروز 7 تیر,باورها و تمایلات معتاد,پیام واحد NA,مصلحت گروه NA

وجدان گروهی (فقط برای امروز 7 تیر)


وجدان گروهی (فقط برای امروز 7 تیر)

وجدان گروهی,فقط برای امروز 7 تیر,باورها و تمایلات معتاد,پیام واحد NA,مصلحت گروه NA

همکاری با دیگران، تنها آغاز فعالیت خدماتی است.

کتاب پایه

***

فعالیت خدماتی، فداکاری خیرخواهانه ای را برای رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است، می طلبد، اما طرز برخورد ما در خدمت به این حد محدود نمی شود.

برای خدمت همچنین لازم است خود و انگیزه های خود را بررسی کنیم، تلاش های ما در راه خدمت، ما را در انجمن بسیار انگشت نما می سازد.

در NA “انگشت نما شدن” آسان است، طرز برخورد نظارتی ما می تواند تازه وارد را طرد کند.

وجدان گروهی یکی از مهمترین اصول در خدمت است، باید به خاطر بسپاریم ، وجدان گروهی آن چیزی است که اهمیت دارد، نه  باورها و تمایلات فردی ما، افکار و باورهای خود را برای رشد وجدان گروهی ارائه می کنیم.

سپس، وقتی این وجدان پدیدار می شود، راهنمایی آن را می پذیریم، کلید این کار همکاری با دیگران است، نه کار کردن بر علیه آنها.

اگر به یاد داشته باشیم برای رشد وجدان جمعی با یکدیگر تلاش می کنیم، متوجه می شویم همه افراد شایستگی یکسانی دارند، وقتی همه بحث ها تمام شد، همه افراد با یکدیگر جمع می شویم تا پیام واحدی را برسانیم.

اغلب تصور اینکه ما می دانیم بهترین مصلحت گروه چیست، وسوسه انگیز است، اگر به یاد داشته باشیم تحمیل روش ما اهمیتی ندارد، آن وقت آسانتر است که بگذاریم خدمت وسیله ای باشد برای تحقق هدف اصلی انجمن ما ؛ راهی برای رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.

***

وجدان گروهی,فقط برای امروز 7 تیر,باورها و تمایلات معتاد,پیام واحد NA,مصلحت گروه NA

فقط برای امروز : در شکل‌گیری وجدان گروهی شرکت می کنم، به خاطر می سپارم صرفاً به این خاطر که روش خود را تحمیل نمی کنم، دنیا به پایان نمی رسد، در همه فعالیت های خدماتی خود درباره هدف اصلی مان فکر می کنم، به کمک یک تازه وارد می روم.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!