وبینار چگونه اعضاء را به خدمت جلب میکنیم؟

وبینار چگونه اعضاء را به خدمت جلب میکنیم؟


وبینار چگونه اعضاء را به خدمت جلب میکنیم؟

به ما در وبینار ملحق شوید.

ما به اعضاء سراسر جهان گوش می دهیم و برای سوالات نیز وقت داریم.

لینک وبینار: 3020 9114 826 

رمزعبور: 1953

ترجمه به اسپانیایی و پرتغالی فراهم است.

اگر ترجمه به زبان دیگری نیاز دارید به wb@na.org ایمیل بزنید.

دارای پخش زنده نیز هست که لینک آن قبل از شروع جلسه در www.na.org/webinar  قرار خواهد گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!