وبینار باز روابط عمومی

لطفا برای وبینار باز روابط عمومی به ما بپیوندید

ما از اعضاء سراسر دنیا در مورد این موضوعات خواهیم شنید:

راه اندازی کمیته PR (روابط عمومی)

تلاش های روابط عمومی خارج از آمریکا

همکاری روابط عمومی PR و H&I بیمارستانها و زندانها

قدردانی و شادی همراه با خدمت روابط عمومی

ترجمه به اسپانیایی و پرتغالی ارائه می شود.

اگرخواهان /نیازبه ترجمه به زبان دیگری دارید با pr@na.org مکاتبه نمایید

شنبه 14 آبان ساعت 22 الی 22:30

 شناسه (ID) و بینار: 2497 4205 864

رمز ورود: 1953

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!