هویت ما،اشتیاق بهNA

هویت ما،اشتیاق بهNA, تماس با NA, رویای معتادان گمنام, فرهنگ معتادان, برنامه زیبای NA,

سنت شش به طور خاص گروهها را مورد خطاب قرار مى دهد، اما هيئت ها و كميته هایى كه به گروهها خدمت مى كنند و از آنها حمايت مى نمايند نيز اغلب در شرايطى قرار مى گيرند كه در به كارگيرى اين سنت مجبور هستند. خيلى از كارها كه ما جهت رساندن پيام NA انجام مى دهيم از طريق روابط عمومى، بيمارستان ها و زندان ها، خطوط تلفنى و اينترنت است كه باعث مى شوند در تماس نزديك با سازمان هاى ديگر باشيم. دست يافتن به تعادل و مرز بين همكارى و تأييد مى تواند بسيار چالش برانگيز باشد.

ممكن است فكر كنيم كه مهم است فقط در ابتداى همكارى اين سنت را رعايت كنيم، اما در طى زمان كه اين رابطه توسعه مى يابد ممكن است به سمت تأييد يا وابستگى پيش برويم. اين روابط مستمر براى توانايى ما جهت در تماس بودن با معتادان مهم است.

چالش هاى پيش روى استقلال و هويت ما اصولاً از بهترين انگيزه هاى ما سرچشمه مى گيرند و نه از بدترين آنها. به ندرت اتفاق مى افتد كه كسى را ببينيم كه اشتياق دارد NA را نابود سازد يا بر سر آن مصالحه كند. اغلب بر اثر مصلحت جويى يا شك و ترديد نسبت به اينكه NA می تواند بر روى پاى خود بايستد است كه به نام NA لطمه زده مى شود. ما شاهد استيصال و درماندگى معتادان در حال عذاب هستيم، و ممكن است به نظرمان رسد كه رعايت اصول مان سد راه كمك به معتادان است. مصالحه بر سر ارزش هايمان و اين باور كه هدف وسيله را توجيه مى كند، به طرز دردناكى به ما مى آموزد كه پيام ما به همان اندازه قوى است كه ايمان ما به آن پيام. پايبندى به پيام و اصول مان ضامن درستكارى ما و صداقت پيام مان است.

چشم انداز خدماتى NA مى گويد كه روياى ما اين است كه روزى “هر معتادى در جهان اين فرصت را داشته باشد كه پيام را به زبان و فرهنگ خاص خود تجربه كند و زندگى تازه اى را در پيش گيرد.” ترس از اينكه جايى در اين دنيا معتادان به اين دليل كه كه فرهنگ شان يا شرايط شان به نحوى است كه قادر نيستند پيام ما را بگيرند يا پيام ما را برسانند، در اصل نوعى عدم ايمان به قدرت و سادگى زيباى برنامه NA است. ما نه به زور پيام خود را تحميل  می کنیم و نه آن را از كسى دريغ مى نماييم، بلكه فقط از آن به عنوان ارزشمند ترين دارايى خود مراقبت مى كنيم. سنت پنج به ما يادآور مى شود كه پيام مان: “تنها چيزى است كه براى ارائه داريم.”

فروتنى به معنى پذيرش خود به همانگونه كه هستيم است. با روحيه فروتنى ما پيام NA را دقيقاً همانگونه كه هست مى رسانيم بدون اينكه نياز به وابستگى يا تأييد داشته باشيم و بدين شكل اجازه مى دهيم تا NA ريشه بدواند و بطور طبيعى رشد كند.

به عنوان يك عضو و به عنوان يك انجمن ما در دنياى بزرگى حضور داريم. عضويت در NA يك قرار داد انحصارى نيست. خيلى از ما در سازمان هاى ديگر فعال هستيم يا در اماكن ديگر به دنبال ارشاد روحانى هستيم، يا از ابزارى كه در جاهاى ديگر به غير از NA وجود دارند استفاده مى كنيم. مهم اين است كه ما اين چيز ها را خارج از جلسات بگذاريم، نه به اين دليل كه كارآيى ندارند و كار نمى كنند بلكه بخاطر اينكه خيلى ساده آنها اصول NA نيستند.

کتاب اصول راهنما، سنت های ما، سنت شش، بخش در حين خدمت 

هویت ما،اشتیاق بهNA, تماس با NA, رویای معتادان گمنام, فرهنگ معتادان, برنامه زیبای NA,

وبسایت رسمی انجمن معتادان گمنام ایران: https://na-iran.org

نرم افزار آدرس جلسات: https://meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام: https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت نام در تالار گفتگو: https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خطوط نواحی: https://phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات: https://na-iran.org/?p=354277

هویت ما،اشتیاق بهNA, تماس با NA, رویای معتادان گمنام, فرهنگ معتادان, برنامه زیبای NA,

هویت ما،اشتیاق بهNA, تماس با NA, رویای معتادان گمنام, فرهنگ معتادان, برنامه زیبای NA,

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!