هم بازی با نسیم صبح,معتاد بهبودی,تخریب های معتاد,انجمن محبوب na,کمیته H&I

هم بازی با نسیم صبح

هم بازی با نسیم صبح,معتاد بهبودی,تخریب های معتاد,انجمن محبوب na,کمیته H&I

سلام، من على رضا، معتاد در حال بهبودی

شاید این خوش حالی بی اندازه از چاپ یک نامه به نظر شما کمی خنده دار باشد ولی تصور کنید فردی را که در گوشه ی یک سلول در بسته، چشمش به داستان زندگی خودش در یک مجله می افتد و از این که ممکن است این تجربه حامل پیامی از امید برای دوست هم دردی در یک نقطه ی دیگر باشد چه قدر خوش حال می شود. هم بازی با نسیم صبح,معتاد بهبودی,تخریب های معتاد,انجمن محبوب na,کمیته H&I

فردی که در زمان مصرف و در بیرون از زندان مرتب به جامعه خسارت وارد می کرد ولی حالا در حبس پیام رسانی می کند. چه چیزی از این برای من بهتر و شادی آورتر؟ خدارا شکر.

آزادی، پایان تمام خستگی ها

اکنون که این نامه را برای شما می نویسم، حدود چهار ماه است که از زندان آزاد شده ام در طول همین زمان کوتاه، معجزه های زیادی در زندگی من رخ داده است.

 اول این که قرار بود در سال ۱۳۸۷ آزاد شوم که این اتفاق جلوتر افتاد تا من بتوانم در سال ۱۳۸۶ در بیرون از زندان برای شما نامه نوشته و مدرک زنده ی معجزه ای باشم برای سایر دوستان هم درد. هم بازی با نسیم صبح,معتاد بهبودی,تخریب های معتاد,انجمن محبوب na,کمیته H&I

 این که چه گونه این برنامه در زندان و بیرون آن، از علی رضای درب و داغون یک فرد مفید و سازنده برای جامعه و خانواده اش ساخته .

به این نتیجه رسیده ام که با رعایت اصول برنامه همه چیز شدنی است و من با انجام دادن یک سری کارها و تسلیم کامل می توانم از أشفتگی های زندگی گذشته ام رهایی یابم. هم بازی با نسیم صبح,معتاد بهبودی,تخریب های معتاد,انجمن محبوب na,کمیته H&I

پس از آزاد شدن از حبس با خود می گفتم که تازه مشکلات من شروع شده اما خبر نداشتم که خداوند چه روزهای خوبی برای دوران آزادی و پاکی من در نظر گرفته است.

ابر رحمت

بلافاصله و در روز بعد از آزادی از زندان، کاری آبرومند برایم پیدا شد بدون این که از من سؤال کنند که تا حالا کجا بوده ای و یا از کجا آمده ا ی.

آنگاه مشغول به کار شدم و دوباره عشق به زندگی و امید در من زنده شد ولی هنوز مشکل سرپناه را داشتم و با مادرم در یک اتاق محقر زندگی می کردم.

از خداوند درخواست کمک کردم برای تهیه ی جا مشکلی مالی داشتم ولی خداوند مهربان مواظب من بود و از راهی که در خواب هم نمی دیدم مبلغ ودیعه ی محل زندگی ام نیز جور شد. هم بازی با نسیم صبح,معتاد بهبودی,تخریب های معتاد,انجمن محبوب na,کمیته H&I

سرپناهی فراهم شد ولی مگر بدون وسایل می شود زندگی کرد. باز هم به در خانه ی او رفتم، خانه ی امید و مهربانی خانه ای که هیچ شخصی از آنجا نومید باز نمی گردد.

شاید باور نکنید، در مدت کمتر از یک ماه اتاق خالی ما پر شد از وسایل و آنانی که برای زندگی ساده ی مادر و پسری لازم است. همه ی آنها با کمترین هزینه و از راه درست بدون دزدی و نیرنگ به من اعطا شد. برکت عجیبی به من روی آورده بود.

 امروزه با وجود آن که از لحاظ مادی چیز چشم گیری ندارم ولی تا حدود زیادی در زندگی آسایش داشته و آرامش را در کنار بودن با مادرم تجربه کرده و از آن لذت می برم .

حاضر نیستم شرایط کنونی و پاکی ام را با هیچ چیز دیگر معاوضه کرده و یا آن را از دست بدهم.

 من که در دوران تخریب بارها آرزوی مرگ و نیستی می کردم امروز احساس می کنم و باور دارم که جزو یکی از خوش بخت ترین انسان های روی زمین هستم و گویی تمام دنیا را در اختیار دارم از درون شاد هستم و خوش بختی را لمس می کنم در زمان گذشته هیچ فردی حاضر نبود برای من قدمی بردارد ولی امروزه دوستان زیادی دارم که مرا تحویل می گیرند.  هم بازی با نسیم صبح,معتاد بهبودی,تخریب های معتاد,انجمن محبوب na,کمیته H&I

خانواده ام مرا باور کرده و از این که در اجتماع پذیرفته شده ام، خیلی خوشحال هستند اکنون چهارده ماه از پاکی ام می گذرد.

 در انجمن NA هم مرا فردی مورد اعتماد و قابل قبول دانسته و به من خدمت می دهند.

 از جمله این که از طرف کمیته ی زندان ها و بیمارستان ها از من دعوت به عمل آوردند که به جلسه کارگاهی این کمیته بروم و تجربه های خود را برای زندانی ها باز گو کنم. هم بازی با نسیم صبح,معتاد بهبودی,تخریب های معتاد,انجمن محبوب na,کمیته H&I

در حال حاضر قدم پنجم خود را کار می کنم مگر یک انسان از خدا چه چیز دیگری برای یک زندگی خوب می خواهد؟

پاکی، آبرو ،سلامتی ،شغل ،خدمت اعتبار و یک مادر دعاگو…..

 من که همه ی این ها را در انجمن یافته و با لطف خداوند به دست آورده ام، پس دیگر چه می خواهم که ندارم یک مطلب ناگفته ی دیگر هم  دارم .خیلی با خود کلنجار رفتم که بنویسم یا نه ولی چون می دانم که شما دوستان هم درد من از خواندن آن خوش حال می شوید به آگاهی تان می رسانم با لطف خداوند مهربان خواهر و مادرم نیز، پاک شده اند! هم بازی با نسیم صبح,معتاد بهبودی,تخریب های معتاد,انجمن محبوب na,کمیته H&I

مجله پیام بهبودی. بهار 1387

هم بازی با نسیم صبح,معتاد بهبودی,تخریب های معتاد,انجمن محبوب na,کمیته H&I

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!