همه چیز!,فقط برای امروز 10 اسفند,عقاید جدید معتاد,رها از اعتیاد فعال,افق های جدید معتاد

همه چیز! (فقط برای امروز 10 اسفند)


 

همه چیز! (فقط برای امروز 10 اسفند)

همه چیز!,فقط برای امروز 10 اسفند,عقاید جدید معتاد,رها از اعتیاد فعال,افق های جدید معتاد

بیماری ما متوقف شده است و اکنون همه چیز ممکن است، بیشتر و بیشتر روشن بین می شویم و آمادگی مواجهه با عقاید جدید در همه زمینه های زندگی خود را پیدا می کنیم .

 

کتاب پایه

***

برای بسیاری از ما چند ماه یا چند سال اول در NA دوران شگفت انگیزی است، نسبت به آزمایش هر کاری تمایل پیدا می کنیم و دیدگان ما رو به شادی ها و افق های جدید باز می شود.

سرانجام رها از اعتیاد فعال، در حالی که بهبودی ما تازه و شاداب است، همه چیز ممکن به نظر می رسد.

اما با تجربه کوتاه مدت پاکی، شاید پافشاری کمتری نسبت به اجرای برنامه داشته باشیم، شاید مانند زمانی که برای استفاده از تجربه دیگران تمایل داشتیم، اکنون به طور کامل چنین تمایلی را نداشته باشیم.

ممکن است با چند نقص به ظاهر غیر قابل کنترل در شخصیت خود مواجه شده باشیم که خوشبینی بی حد و حصر اوایل دوران بهبودی ما را کاهش می دهد، کاملاً باور داریم همه چیز ممکن است.

چگونه می توانیم اشتیاق خود نسبت به بهبودی را احیاء کنیم؟ برای آن دعا می کنیم؛ درباره آن مشارکت می کنیم؛ و برای دستیابی به اشتیاق مورد نیاز خود تلاش می کنیم.

اعضایی با مدت زمان پاکی بیشتر یا کمتر از ما وجود دارند که از اشتیاقی که ما به دنبال آن هستیم، برخوردارند و اگر از آنها بخواهیم آن را با ما در میان گذارند، خوشحال خواهند شد، اما برای استفاده از تجربه آنها باید روشن بینی را تمرین کنیم و دوباره آموزش پذیر شویم.

وقتی برای رویارویی با عقاید جدید آماده می شویم و برای امتحان آنها تمایل پیدا می کنیم، می‌بینیم  برای باردیگر همه چیز ممکن به نظر می رسد.

***

همه چیز!,فقط برای امروز 10 اسفند,عقاید جدید معتاد,رها از اعتیاد فعال,افق های جدید معتاد

فقط برای امروز : در بهبودی من، همواره چیزهای بیشتری برای آموختن و فردی برای آموختن از او وجود دارد، امروز برای رویارویی با عقاید جدید آماده می شوم و برای امتحان آنها تمایل پیدا می کنم، تا زمانی که هستم، می دانم همه چیز ممکن است.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!