همه ما تعلق داریم,فقط برای امروز 26 مهر,اعتیاد ما,به خاطر بیماری اعتیاد,اتاقی پر از معتاد

همه ما تعلق داریم (فقط برای امروز 26 مهر)


همه ما تعلق داریم (فقط برای امروز 26 مهر)

همه ما تعلق داریم,فقط برای امروز 26 مهر,اعتیاد ما,به خاطر بیماری اعتیاد,اتاقی پر از معتاد

« اگر چه طبق ضرب المثلی قدیمی “سیاست آشنایان را بیگانه می سازد”، اعتیاد ما را آشنا و یک شکل می سازد. »

کتاب پایه

***

چه افراد مختلفی در معتادان گمنام وجود دارند! هر شب در هر یک از جلسات با افراد مختلفی روبرو می شویم که اگر به خاطر بیماری اعتیاد نبود، احتمالاً هرگز در اتاقی گرد هم نمی نشستند.

عضوی که یک پزشک است، بی میلی خود را نسبت به همدردی در جلسه اول خود با امتناع از رفتن به “اتاقی پر از معتادان مواد مخدر” شرح می داد. عضو دیگری که سابقه ای طولانی در زندان و مؤسسات بازپروری داشت، داستان مشابهی را تعریف می کرد، با این تفاوت که تعجب و تکان روحی او از این فهم نشأت می گرفت که «افراد خوبی در آنجا بودند که هنوز کت و شلوار به تن داشتند!» این دو دوست اخیراً هفتمین سالگرد ازدواج خود را جشن گرفتند.

افرادی که از آنها کمترین انتظار می رود، دوستی هایی را شکل می دهند، یکدیگر را راهنمایی می کنند و با یکدیگر فعالیت خدماتی انجام می دهند. یکدیگر را در اتاق های بهبودی می بینیم، درباره رنج گذشته و امید به آینده صحبت می کنیم. با تمرکز بر دو چیز که در آن مشترک هستیم، اعتیاد و بهبودی، در خصوص زمینه های متقابل با یکدیگر دیدار می کنیم.

***

فقط برای امروز: تفاوتی نمی کند که شرایط شخصی من چه باشد، در هر حال من تعلق دارم.

همه ما تعلق داریم,فقط برای امروز 26 مهر,اعتیاد ما,به خاطر بیماری اعتیاد,اتاقی پر از معتاد

ایجاد تغییر,فقط برای امروز 21 مهر,تماس با تازه وارد,تغییر در NA

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!