همایش APF,خدمتگزار همایش,تجربه اعتیاد و بهبودی,فرایند باور,جشن اعلام پاکی

همایش   APF

همایش APF,خدمتگزار همایش,تجربه اعتیاد و بهبودی,فرایند باور,جشن اعلام پاکی

صبح همایش، از کمیته همایش یک پیام دریافت کردم. از من خواسته شده بود تجربه خودم را در مورد موضوعی با بلندگو به اشتراک بگذارم. این فرصتی بود تا بخشی از داستان خود را در برابر جمعی حدودا هزار نفره به اشتراک بگذارم. امامن، به دلیل استرس و اضطرابی که وجودم را احاطه کرده بود قبول نکردم. می‌دانستم به خاطر انتخابی که  کردم  پشیمان خواهم شد، من خواهش کردم روز بعد برای یک موضوع دیگر صحبت کنم . همایش APF,خدمتگزار همایش,تجربه اعتیاد و بهبودی,فرایند باور,جشن اعلام پاکی

متاسفانه، آن موضوعات در واقع آن طور که من می خواستم جذاب نبود.

بلند گو به صدا در آمد : با سه سخنران، در سه موضوع متفاوت. همایش APF,خدمتگزار همایش,تجربه اعتیاد و بهبودی,فرایند باور,جشن اعلام پاکی

وقتی آنها تمام کردند، زمان تعیین شده هنوز پر نشده بود. سپس خدمتگزار مورد اعتماد پرسید آیا کسی مایل هست در مورد موضوعات تجربه نیرو و امیدش را به مشارکت بگذارد. این دومین فرصت من بود که داستانم را به اشتراک بگذارم. بنابراین دستم را بلند کردم. موضوعی که من انتخاب کرده بودم فرایند به باور رسیدن بود. من خودم را معرفی کردم و سپس برای دعا لحظه ای مکث کردم . تقاضا کردم HP مرا در کلمات راهنمایی کند و از صمیم قلب صحبت کرد. انتخاب برای به اشتراک گذاشتن شکر گذاری من و گرفتن و نشان دادن همدلی و حمایت از طرف حاضرین یک بیداری روحانی دیگری بود. ما همه مثل هم هستیم،ما یک  عضو هستیم.

روز بعد اعضایی که ملاقات می کردم خودشان را به من معرفی می کردند، در مورد میزان ارتباط گذاشتن آنها با آنچه من به اشتراک گذاشتم  صحبت می کردند و یا طرح سوالاتی در مورد این که «گوام» کجاست؟ همایش APF,خدمتگزار همایش,تجربه اعتیاد و بهبودی,فرایند باور,جشن اعلام پاکی

در طول همایش من فرصت داشتم گوش کنم به سایر مشارکت‌ها، تجربه، نیرو و امیدشان و چگونگی ارتباط آنها برای من در بهبودی من.

در آخرین روز همایش ما یک کشوری داشتیم و زمان اعلام پاکی. من آهنگ ورودی خود را انتخاب کردم .«گوام آمریکایی با آهنگ لیون گررو» صفحه ی بزرگ نمایشگر پرچم« گوام »را نشان داد : ” یک عضو از گوام  هفت سال و یک ماه و هفده روز پاک هستم “. همانطور که تصادفا به مرکز دایره می رسیدم، با تقلا در میان آن ازدحام مورد تشویق و تمجید جمعیت قرار می گرفتم واین برایم نشاط آور بود. من که دستم را بلند کردم آنها نیز بلند شدند و سپس به سمت بالای دایره دویدم و مسیر را برای همه نشان دادم ! یک بیداری روحانی دیگر. همایش APF,خدمتگزار همایش,تجربه اعتیاد و بهبودی,فرایند باور,جشن اعلام پاکی

من هرگز این همه انرژی یکجا از طرف تعداد زیادی از اعضاء دریافت نکرده بودم، ما فقط جشن اعلام پاکی می‌گرفتیم! آن جشن برای مدت چهار ساعت با آوازخوانی ،رقصیدن و خواندن آهنگ «کیپ کمینک بک» به پایان رسید.

همایش APF,خدمتگزار همایش,تجربه اعتیاد و بهبودی,فرایند باور,جشن اعلام پاکی

در خدمت عاشقانه

در وسط اقیانوس

اندی  ت. گوام

خبرنامه APF

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!