همایش,۳۰سالگی NA,روسیه معتادان گمنام

همایش,۳۰سالگی NA,روسیه معتادان گمنام


همایش ۳۰سالگی NA روسیه معتادان گمنام

همایش,۳۰سالگی NA,روسیه معتادان گمنام

17.18.19JOLY2020 برابر با جمعه ۲۷.۲۸.۲۹ تیرماه ۱۳۹۹

محل برگزاری : کازان روسیه

همایش,۳۰سالگی NA,روسیه معتادان گمنام

آرشیو :

اولین همایش جهانی NA امنا علاوه بر نشست های همیشگی شان با نمایندگان خدماتی گروهها، جلسات منظمی نیز با هم داشتند. در یکی از چنین نشست هایی در جولای ۱۹۷۱، گنجاندن سرگذشت های دیگری در کتابچه سفید به تصویب رسید، و درباره طرح برگزاری یک کنفرانس، گردهمایی، یاچنان که دست آخر نامش گذاشتند – همایش برای کل انجمن، گفت و گو شد. علاوه بر مراسمی در بزرگداشت بهبودی، قرار شد برای بحث و تصمیم گیری در باب مسائل اثرگذار بر کل انجمن، جلسه اداری کوتاهی هم در همایش برگزار شود.

متعاقب نشست جولای، هیئت امنا نامه ای به انجمن فرستاد. در این نامه، طرح کلی دفتر مرکزی و لزوم آن تشریح، و از تمام گروه ها درخواست شده بود برای شرکت در جلسه اداری همایش نماینده ای بفرستند؛ و همچنین ایده یک کتاب جدید مطرح شده بود. در نامه آمده بود که این کتاب «به نوعی مشابه کتاب بزرگ AA، الکلی های گمنام، خواهد بود. ما برای این کتاب نیاز به سرگذشت های دیگری خواهیم داشت از معتادان پاکی که مدتی است در NA هستند، در این باب که در دوران مصرف چه بر آنان گذشت، بعد چه اتفاقاتی افتاد، و هم اکنون روزگارشان چه گونه است.» این نامه به تمام نشانی های موجود در فهرست مکاتباتی سازمان خدمات عمومی، و همچنین برای تک تک گروه ها فرستاده شد.

همایش در ۵ نوامبر ۱۹۷۱ در باشگاه عمومی لامیرادا آغاز شد، و با این که فقط نزدیک به ۲۰۰ نفر در آن شرکت کردند، موفقیت آمیز بود. باب بی به بیمارستان رفت تا جیمی را برای سخنرانی در ضیافت افتتاحی بیاورد، و بعد از سخنرانی او را به بیمارستان برگرداند. علاوه بر سخنرانی جیمی درباره تاریخچه روزهای اولیهNA، جک دبلیو نیز از رشد انجمن در دهه ۱۹۶۰ سخن گفت. روز بعد یک جلسه اداری برگزار شد که در آن، نمایندگان طرح تأسیس دفتر مرکزی و استخدام مدیر و کارمندان دفتری را با اکثریت قاطع تصویب کردند. نگرانی در باب بودجه لازم برای تحقق این هدف هنگامی تخفیف پیدا کرد که بعضی از اعضا در همایش متعهد شدند که هر ماه مبلغ معینی کمک مالی بکنند؛ هر چند که بیشتر این قول و قرارها، با کمال تأسف، عملی نشد. در انتهای مراسم، پیش نویسی از فهرست جلسات تهیه شد که نشان از وجود جمعأ سی و هشت جلسه داشت، که یکی خارج از کالیفرنیا، در دنور تشکیل میشد.

(معجزات به وقوع می پیوندد)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!