همایش ۲۰ سالگی گروه های انجمن معتادان گمنام خمین ۱۴۰۲

شکرگزاری در بهبودی

ما راهی جدید برای زندگی ای توأم با آزادی، اشتیاق، و رشد بی انتها پیدا کرده ایم. ما دیگر در دام فرآیندی که زیربنایش نومیدی باشد، اسیر نیستیم. زمانی که به دنبال بهبودی براساس اشتیاق، امید و هیجان باشیم، اتفاقات جدیدی برای ما رخ خواهد داد. ما در زندگی احساس آزادی می کنیم و از این احساس که باید در تمام مراحل زندگی گارد دفاعی داشته باشیم، رها می شویم. ما دیگر می توانیم به ظرفیت واقعی قلب خود پی ببریم: با اینکه زمانی با همه مشکل داشتیم، اما حال توانایی عشق و محبت به دیگران را خیلی عمیق تر از آنچه تصورش را می کردیم، پیدا کرده ایم.

همایش دو روزه سراسری گروه های انجمن معتادان گمنام خمین

منتظر حضور گرم تمامی همدردانمان از سراسر دنیا هستیم

وعده دیدار 30 و 31 شهریور ماه 1402

پایتخت سنگ نگاره های ایران شهرستان خمین

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!