همایش پاک زیستن

دومین همایش گروه های انجمن معتادان گمنام ناحیه ۱۰ کمیته شهری ۱۸ بردسکن خلیل اباد و حومه

اطلاع رسانی 09158953441
ادرس جلسات 09158953442

تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ الی ۲۲

مکان: شهرستان بردسکن خیابان ثامن استادیوم شهید اسماعیلی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!