همایش لندن,موهبت بهبودی,انتقال پیام بهبودي,اصول بهبودی

همایش لندن,موهبت بهبودی,انتقال پیام بهبودي,اصول بهبودی


همایش لندن

همایش لندن,موهبت بهبودی,انتقال پیام بهبودي,اصول بهبودی

((تنوع قدرت ماست))

۱۷الی۱۹آوریل ۲۰۲۰

برابربا جمعه ۲۹،۳۰،۳۱فروردین ماه ۱۳۹۹.

همایش لندن,موهبت بهبودی,انتقال پیام بهبودي,اصول بهبودی

آرشیو:

چشم انداز خدماتی NA

تمام تلاش های معتادان گمنام، برخاسته از هدف اصلی گروه های ماست. بر این زمینه مشترک، ما متعهدانه پای می فشاریم.

چشم انداز ما آینده ای است که در آن  هر معتادی در جهان، چه زن چه مرد، این امکان را دارد تا پیام ما را در قالب زبان و فرهنگ خود تجربه کند و زندگی تازه ای را در پیش گیرد.

 تک تک اعضا، با شوقی برخاسته از موهبت بهبودی، در کارهای خدماتی طعم رشد و شکوفایی معنوی را می چشند.

به منظور کمک به گروه ها در انتقال پیام بهبودي ما، هیأت های خدماتی NA در سراسر جهان، شانه به شانه یکدیگر با روحیه اتحاد و همیاری تلاش می کنند. معتادان گمنام در مقام برنامه ای معتبر برای بهبودی، به رسمیت و اعتبار جهانی دست یافته است.

صداقت، اعتماد و نیت خیر، زیربنای تمام کوشش های خدماتی ماست که خود به تمامی متکی است بر راهنمایی نیرویی برتر و مهربان. همایش لندن,موهبت بهبودی,انتقال پیام بهبودي,اصول بهبودی

ما در مقام انجمن، خود را درگیر مسائل بیرونی نمی کنیم، اما آن چه در جهان پیرامون ما می گذرد بر ما اثر می گذارد.

هر یک از ما ممکن است در مقام فرد، بیرون از NA، از جنبش خاصی هواداری کنیم، گرفتار خرابی اوضاع اقتصادی شده باشیم، یا مصائب شخصی و بلایای طبیعی بر زندگی ما سایه انداخته باشد، اما هنگامی که در مقام معتادان در حال بهبودی دور هم جمع می شویم، تنها یک هدف داریم: رساندن پیام بهبودی.

همه ما با عقاید شخصی، آرزوها و انتظارات مان وارد بهبودی و خدمت کردن در NA می شویم. همایش لندن,موهبت بهبودی,انتقال پیام بهبودي,اصول بهبودی

آنچه در دوران بهبودی تجربیات ما را شکل می دهد، چیزهایی است که از راهنمایمان، رفقای مان در NA، نشریات انجمن، برداشت های شخصی مان از قدم ها و عقاید معنوی مان می آموزیم.

بنابراین، شاید لازم باشد برای کنار گذاشتن نظرها، اولویت ها و برداشت های شخصی مان قدری تلاش به خرج دهیم، و خدمات مان را بر اصول بهبودی و هدفی متمرکز کنیم که به وضوح برای ما تعریف شده است:

رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است. این شماره به اصول قدم ها، سنت ها و مفاهیم NA و همچنین چشم انداز خدماتی ما اختصاص دارد.

همایش لندن,موهبت بهبودی,انتقال پیام بهبودي,اصول بهبودی

منبع : مجله راه NA

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!