همایش سالگرد محلی سی سالگی یونان شمالی

همایش سالگرد محلی سی سالگی یونان شمالی

گروه های ما حامل پیام انجمن معتادان گمنام هستند.پیام ما این است که هر معتادی می تواند از مصرف مواد مخدر دست بردارد . میل خود را از دست بدهد و یک راه تازه برای زندگی پیدا کند . پیام ما ، پیام امید است و وعده آزادی می دهد .

سالگرد محلی  سی سالگی یونان شمالی

۱۹۹۲ تا ۲۰۲۲

فقط برای امروز

ششم، هفتم و هشتم ژانویه ۲۰۲۳ برابر با شانزدهم، هفدهم و هجدهم دی ماه 1401

پورتو پالاس هتل، تِسالونیکی

ثبت نام: ۰۰۳۰۶۹۸۸۲۸۹۸۸۴

Info/na-greece.gr

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!