هفته روابط عمومی

هفته روابط عمومی گرامی باد

13 الی 19 خرداد 

اقداماتی که در ایجاد رابطه با روابط عموم انجام می دهیم – می تواند تاثیر عمیقی در چگونگی یافتن یا نیافتن NA توسط معتادان داشته باشد. مسئولیت پذیری کمک می کند تا این گونه روابط با موفقیت انجام شود.

هفته روابط عمومی را به همه ی اعضای انجمن تبریک و به خدمتگزاران خدا قوت می گوییم.

کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی 

شورای منطقه ایران 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!