هر يك از ما پيامى براى رساندن داريم, جاذبه پیام NA, خدمت در NA, معتاد نمونه, 

هر يك از ما پيامى براى رساندن داريم, جاذبه پیام NA, خدمت در NA, معتاد نمونه, 


هر يك از ما پيامى براى رساندن داريم

هر يك از ما پيامى براى رساندن داريم, جاذبه پیام NA, خدمت در NA, معتاد نمونه, 

غير حرفه اى به معنى بى حرفه بودن نيست. كلمه غير حرفه اى براى ما به معنى ياد آورى اين موضوع است كه ما به طور آزادانه پيام را به يكديگر در فضايى مملو از مساوات و برابرى مى رسانيم. از طرف ديگر كلمه بى حرفه به معنى زير استاندارد بودن است كه به طور حتم بيانگر كوشش هاى خدماتى ما نيست. حرفه اى گرى هيچ جايى در نحوه به مشاركت گذاشتن پيام ما با يكديگر ندارد، اما اين موضوع هميشه در مورد نحوه خدمات رسانى ما صدق نمى كند. ما قابل اتكا و مسئوليت پذير هستيم، براى تلاش هاى خدماتى خود با هدف پيام رسانى برنامه ريزى كرده و آن را اجرا مى كنيم، ما بايگانى داريم، به قرار داد هاى خود احترام مى گذاريم، پرداخت هاى ما عادلانه است و بر طبق قوانين مكان برگزارى جلسات رفتار مى كنيم. ما مى دانيم كه داشتن رفتارى مناسب قسمتى از جاذبه پيام مان است. زمانى كه در روابط عمومى فعال هستيم، هميشه سعى مى كنيم ظاهرى مناسب داشته باشيم.

پا فشارى سنت هشت بر روى غير حرفه اى بودن به هر يك از ما كمك مى كند تا به طور برابر مشاركت كنيم و بهبود يابيم، على رغم اينكه زندگى هر يك از ما را به كدام سو مى برد، ما مى توانيم در NA با يكديگر زندگى كنيم و بهبود يابيم. معنى گمنامى اين است كه مهم نيست ما در خارج از انجمن چكاره ايم، چه مدت است كه پاك هستيم يا چه خدماتى براى NA انجام داده ایم، به هر حال ما فقط يك عضو ديگر هستيم كه مى خواهيم يك روز ديگر پاك باشيم. هر يك از ما پيامى براى رساندن داريم و همگى مان به يكديگر نياز داريم. باورهايمان در مورد اينكه ما كى هستيم و چكار مى كنيم، يا باور ما در مورد اينكه ديگران چه تصورى از ما دارند، همگى خيلى كم اهميت است.

در بعضى شرايط، بسيار سخت يا غير ممكن است كه بعضى از خدمات را بتوان صرفاً به كمك اعضاى داوطلب انجام داد. خدمات خطوط تلفنى يك نمونه از آن است زيرا ما مى خواهيم اطمينان داشته باشيم كه معتادانى كه خواهان بهبودى هستند فرصت صحبت كردن با اعضاى NA را داشته باشند. به همين دليل بسيارى از جوامع محلى با شركت هایی قرارداد دارند تا هميشه تلفن ها جواب داده شود و به عضو مناسب و در دسترس متصل گردد. حضور ما در اينترنت نيز ممكن است به توسعه و مراقبتى نياز داشته باشد كه از عهده اعضاى محلى ما بر نيايد. ما مى توانيم قراردادى ثبت كنيم تا مطمئن باشيم معتادان خواهان بهبودى به ما دسترسى داشته باشند.

 ما با يك چشم انداز شروع مى كنيم، و آن چشم انداز تبديل به واقعيت مى شود. در حين عبور و انجام اين كار، حفظ الزامات روحانى در حالى كه مى خواهيم پايبند قوانين ادارى و تعهداتمان باشيم مى تواند بسيار چالش برانگيز باشد. بعضى مواقع ما به كمك افراد متخصص و در بعضى شرايط به انطباق، استمرار و پاسخ گويى نياز داريم كه درخواست آن از اعضاى داوطلب ممكن است بى فايده و غير واقع بينانه باشد. سنت هفت به ما مى گويد كه ما نمى توانيم به اعضا اجازه دهيم تا بيشتر از سهم عادلانه خود كمك كنند، و ممكن است ما به تفكر و دعا نياز داشته باشيم تا حدود آن را تعيين كنيم. درخواست از اعضا جهت استفاده از مهارت هاى حرفه‌ی ایشان در خدمت به NA مى تواند باعث بغرنج شدن روابط عضو وNA  گردد، نه تنها به روش هاى آشكار بلكه از راههايى كه حتى فكرش را هم نمى كنیم. وقتى كه به دنبال ايجاد تعادل باشيم، ممكن است به اين نتيجه برسيم كه بايد كسى را استخدام كنيم، چه براى مدتى كوتاه مانند استخدام يك وكيل جهت كمك به حل مسائل قانونى و چه به طور دائم مانند استخدام كارمند جهت دفتر خدمات محلى. البته كار رساندن پيام بايد هميشه غير حرفه اى باقى بماند. خدمتگزاران مورد اعتماد، كارمندان خاص و كسانى كه جهت انجام وظيفه‌ی خاصى استخدام مى كنيم همگى وظايفى را انجام مى دهند كه در نهايت در راستاى چشم انداز ما، پيشبرد هدف اصلى مان و رشد NA است.

روح سنت ها سنت هشتم-ص188-186

هر يك از ما پيامى براى رساندن داريم, جاذبه پیام NA, خدمت در NA, معتاد نمونه, 

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : http://Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://nairan.org/forum

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : https://nairan.org/phone

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

هر يك از ما پيامى براى رساندن داريم, جاذبه پیام NA, خدمت در NA, معتاد نمونه, 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!