هرمعتادی میتواند پاک شود,اشتیاق به بهبودی,امیدمعتادان گمنام,احساس همدردی معتاد,جلسات H&I

” هرمعتادی میتواند پاک شود وراه تازه ای برای زندگی پیدا کند……”

هرمعتادی میتواند پاک شود,اشتیاق به بهبودی,امیدمعتادان گمنام,احساس همدردی معتاد,جلسات H&I

من در ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۱ پاک شدم و 38 سال است که عضو انجمن معتادان گمنام منطقه BAY AREA ایالت سانفرانسیسکو هستم. عشق و اشتیاق من به بهبودی به من کمک کرد که پاک بمانم. در اولین جلسه  حضورم درانجمن معتادان گمنام احساس امید داشتم. همه ما در انجمن معتادان گمنام احساس همدلی می کنیم . این موضوع برای پاک ماندنم بسیار ضروری بود. به من گفته بودند که در انجمن معتادان گمنام خبری از  بهبودی، کتاب و  پاکی نیست و این موضوع باعث افسردگی و نامیدی من شده بود. ما در روزهای پنجشنبه هر هفته دوجلسه در منطقه پینلاس کانتی داشتیم. بابت تمام دوستانم، بالاخص دنی جی،هنری اس و کارول ان، خداوند را سپاسگزاری می کنم. آنها به من گفتند که به حضورم احتیاج دارند .هرمعتادی میتواند پاک شود,اشتیاق به بهبودی,امیدمعتادان گمنام,احساس همدردی معتاد,جلسات H&I

آن کلمات محبت آمیز را با قلب خود احساس می کردم. ما به کمک کتابچه سفید کوچکی که در جیب عقب شلوارمان داشتیم و با عشق به خداوند زنده ماندیم. همانگونه که معتادان از لحاظ بهبودی قوی تر می شدند، گروه های انجمن معتادان گمنام نیز قدرتمند تر شده و ما بعنوان یک انجمن شروع به بزرگتر شدن کردیم. باید بخاطر داشت که انجمن معتادان گمنام توسط همین معتادان تشکیل وتاسیس شده. افتتاح جلسات H&I نیز باعث ارائه اطلاعاتی در مورد انجمن معتادان گمنام به جامعه گردید. ما باهم کوشش کردیم، بهم نیاز داشتیم و پاک ماندیم. مشارکت ما در سراسر جهان در حال رشد بود. ما یک کتاب نوشتیم و یک منطقه و یک کمیته منطقه تاسیس کردیم. ما اولین عهد نامه خود را نوشتیم که این یک تجربه عالی بود و باعث قوی تر شدن انجمن معتادان گمنام منطقه BAY AREA در سانفرانسیسکو گردید.

ما به صدها معتاد کمک کردیم که پاک بمانند. منصفانه نیست که به این موضوع اشاره نکنیم که حالا دیگر  معتادان بهبود یافته می توانند از تازه واردان حمایت کرده و تجربه خود از بهبودی را با آنها به اشتراک بگذارند. زمانی که دیک و کتی بی به BAY AREA آمدند نعمت بزرگی نصیب ما شد. آنها تجربه قدرت و امید را با خود به ارمغان آوردند. با کمک آنها ما اطلاعاتی در مورد سنت ها و تاریخ اولیه NA آموختیم .انجمن معتادان گمنام  BAY AREA تبدیل به خانه من شده است. عشق و علاقه من به بهبودی به این دلیل است که بسیاری از شما در حال حمل این پیام هستید. عشق فراوان نثار خدمتگزاران این انجمن باد. این دروغ حالا دیگر مرده است که ما در NA بهبود نمی یابیم.

هرمعتادی میتواند پاک شود,اشتیاق به بهبودی,امیدمعتادان گمنام,احساس همدردی معتاد,جلسات H&I   

   جیمی اس. هرمعتادی میتواند پاک شود,اشتیاق به بهبودی,امیدمعتادان گمنام,احساس همدردی معتاد,جلسات H&I

“برگرفته از مجله BAY AREA NEWS      MAR –APR 2020” هرمعتادی میتواند پاک شود,اشتیاق به بهبودی,امیدمعتادان گمنام,احساس همدردی معتاد,جلسات H&I

هرمعتادی میتواند پاک شود,اشتیاق به بهبودی,امیدمعتادان گمنام,احساس همدردی معتاد,جلسات H&I

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!