هدیه نومیدی,فقط برای امروز 27 تیر,یافتن NA,حصار انکار اعتیاد,مکان امن بهبودی

هدیه نومیدی (فقط برای امروز 27 تیر)

هدیه نومیدی,فقط برای امروز 27 تیر,یافتن NA,حصار انکار اعتیاد,مکان امن بهبودی

بیماری ما همیشه از نو ظاهر می شد یا پیش روی می کرد، تا اینکه در هنگام نومیدی از یکدیگر در معتادان گمنام کمک خواستیم.

کتاب پایه

***

وقتی درباره نومیدی فکر می کنیم، وضعیت نامطلوبی را تجسم می کنیم : روحی کثیف و بیچاره به چیزی شدیداً مورد نیاز، نگاهی حاکی از نومیدی در چشم ها، دیوانه وار چنگ می زند.

قبل از یافتن NA، درست مثل حیوانات شکار شده یا کودکان گرسنه بودیم.

با این حال، احساس نومیدی قبل از آمدن به NA ما را وادار به پذیرفتن قدم اول کرد، ما عقایدی نداشتیم و در نتیجه آماده پذیرفتن عقاید جدید شدیم، عدم سلامت عقل سرانجام از حصار انکار بالاتر آمده بود و ما را به صداقت داشتن درباره بیماری خود وادار می کرد.

بهترین تلاش های ما برای کنترل مصرف، فقط موجب خستگی ما شده بود، در نتیجه، برای تسلیم تمایل پیدا کردیم، هدیه نومیدی را دریافت کرده بودیم و در نتیجه قادر به پذیرفتن اصول روحانی که بهبودی ما را ممکن می ساخت، شده بودیم.

نومیدی چیزی است که در نهایت بسیاری از ما را به درخواست کمک وا می دارد، وقتی به این وضعیت دست یافتیم، می توانیم برگردیم و از نو شروع کنیم، مانند حیوانی شکار شده و ناامید ما نیز به دنبال مکان امنی می گردیم: معتادان گمنام.

***

هدیه نومیدی,فقط برای امروز 27 تیر,یافتن NA,حصار انکار اعتیاد,مکان امن بهبودی

فقط برای امروز : هدیه نومیدی به من در داشتن صداقت، روشن بینی و تمایل کمک کرده است، از این هدیه سپاسگزارم، زیرا بهبودی مرا ممکن ساخته است.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!