نیروی عشق,فقط برای امروز 18 مرداد,شیوه جدید زندگی معتاد,نیروی بقای بهبودی,چرخه نومید کننده اعتیاد

نیروی عشق (فقط برای امروز 18 مرداد)

نیروی عشق,فقط برای امروز 18 مرداد,شیوه جدید زندگی معتاد,نیروی بقای بهبودی,چرخه نومید کننده اعتیاد

به تدریج می فهمیم عشق خداوند در همه اوقات حاضر و فقط منتظر پذیرفتن ما بوده است.

کتاب پایه

***

عشق خداوند نیروی دگرگون کننده ای است که بهبودی ما را هدایت می کند، با وجود این عشق، از چرخه نومیدکننده و یأس آور مصرف، خودبی زاری و مصرف بیشتر رهایی پیدا میکنیم، با وجود این عشق، در زندگی خود که زمانی بی هدف بوده، به احساس تعقل و هدفمندی دست پیدا میکنیم.

با وجود این عشق، راهنمایی و قدرت مورد نیاز برای شروع شیوه جدید زندگی به ما اعطاء می شود، با وجود این عشق، به تدریج چیزها را به شکل متفاوتی می بینیم، انگار که با چشم های جدید نگاه می کنیم.

وقتی زندگی خود را با دیده عشق بررسی می کنیم، کشف تکان دهنده ای را تجربه می کنیم: خداوند مهربانی که به تازگی از او شناخت پیدا کرده ایم، همواره با ما بوده و همیشه ما را دوست داشته است.

زمان هایی را به یاد می آوریم که از نیرویی برتر کمک خواسته ایم و این کمک به ما ارزانی شده، حتی زمان هایی را به یاد می آوریم که از نیروی برتر چنین کمکی نخواسته ایم، ولی به هر حال این کمک را دریافت کرده ایم.

متوجه می شویم نیرویی برتر و مهربان در همه اوقات مراقب ما بوده و از زندگی ما تا روزی که توانستیم این عشق را برای خود بپذیریم، محافظت کرده است.

نیروی عشق در همه حال با ما بوده است، امروز، از اینکه به قدر کافی زنده مانده ایم تا از وجود این عشق در دنیا و زندگی خود آگاه شویم، سپاسگزاریم، نیروی بقای این عشق وجود ما را در بر می گیرد، بهبودی ما را هدایت می کند و شیوه زندگی را به ما نشان می دهد.

***

نیروی عشق,فقط برای امروز 18 مرداد,شیوه جدید زندگی معتاد,نیروی بقای بهبودی,چرخه نومید کننده اعتیاد

فقط برای امروز :عشق نیرویی برتر را در زندگی خود می پذیرم، از راهنمایی و قدرت این نیرو در درون خود آگاه هستم، امروز، این عشق را برای خود درخواست می کنم.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!