نگون بختی,بهبودی و تسلیم,بهبودی ناشناخته,میل به بهبودی,مصیبت اعتیاد فعال

نگون بختی انتخابی است (فقط برای امروز 20 آذر)

نگون بختی,بهبودی و تسلیم,بهبودی ناشناخته,میل به بهبودی,مصیبت اعتیاد فعال

«هیچ کس ما را به تسلیم در برابر نگون بختی وادار نمی کند»

کتاب پایه

***

به یاد آوردن این که زمانی چقدر نسبت به تسلیم در برابر بهبودی بی میل بودیم، خنده دار است. ظاهرا تصور می کردیم که به عنوان معتادان در حال مصرف زندگی رضایت بخش و شگفت انگیزی داریم و ترک مواد مخدر بدتر از محکومیت به اعمال شاقه است. در حقیقت، درست برعکس بود: زندگی ما مصیبت بار بود، اما از تعویض آن مصیبت آشنا با بهبودی ناشناخته واهمه داشتیم. نگون بختی

زندگی در مصیبت و بدبختی در دوران بهبودی نیز ممکن است، ولیکن لزوما این طور نیست. هیچ کس ما را به کارکرد قدم ها، رفتن به جلسات یا کار کردن با راهنما وادار نمی کند. هیچ نیروی شبه نظامی در NA وجود ندارد که ما را وادار به انجام کارهایی کند که ما را از درد و رنج  رها می کند. اما قطعا حق انتخابی داریم. تا کنون امتحان کرده ایم که به خاطر سلامت عقل و بهبودی، مصیبت اعتیاد فعال را کنار بگذاریم. اکنون اگر آماده تعویض مصیبت امروز با آرامشی حتی بیشتر هستیم، ابزاری را برای انجام این کار در اختیار داریم – اگر واقعا تمایل داشته باشیم. نگون بختی

***

بهبودی و تسلیم,بهبودی ناشناخته,میل به بهبودی,مصیبت اعتیاد فعال

فقط برای امروز: مجبور نیستیم که در نگون بختی زندگی کنیم، مگر این که واقعا این طور بخواهم. امروز، مصیبت خود را با مزایای بهبودی تعویض می کنم.

بهبودی و تسلیم,بهبودی ناشناخته,میل به بهبودی,مصیبت اعتیاد فعال

به یاد آوردن این که زمانی چقدر نسبت به تسلیم در برابر بهبودی بی میل بودیم، خنده دار است. ظاهرا تصور می کردیم که به عنوان معتادان در حال مصرف زندگی رضایت بخش و شگفت انگیزی داریم و ترک مواد مخدر بدتر از محکومیت به اعمال شاقه است. 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!