نگهداری هدیه,فقط برای امروز 31 شهریور,هدیه انجمن,ضمانت بهبودی,تکثیر مشارکت

نگهداری هدیه (فقط برای امروز 31 شهریور)


نگهداری هدیه (فقط برای امروز 31 شهریور)

نگهداری هدیه,فقط برای امروز 31 شهریور,هدیه انجمن,ضمانت بهبودی,تکثیر مشارکت

«وقتی برای دریافت این هدیه خود را آماده می کنیم، زندگی معنای جدیدی پیدا می کند.»

کتاب پایه  نگهداری بهبودی,هدیه انجمن,ضمانت بهبودی,تکثیرمشارکت,فقط برای امروز 31 شهریور,بهبودی ارزشمند

***

بی توجهی نسبت به بهبودی مانند بی توجهی به هر هدیه ای است که دریافت کرده ایم. فرض کنید فردی اتومبیل جدیدی به شما داده است. آیا این اتومبیل را در پارکینگ رها می کنید تا لاستیک های آن فرسوده شود؟ آیا فقط سوار آن می شوید و از مراقبت چشم پوشی می کنید تا اینکه در جاده خراب شود؟ مسلما خیر! کارهای زیادی را انجام می دهید تا از این هدیه ارزشمند نگهداری کنید.

بهبودی یک هدیه است و اگر می خواهیم آن را حفظ کنیم باید از آن مراقبت کنیم. در حالی که بهبودی ما ضمانت دراز مدت ندارد، یک برنامه مراقبت منظم وجود دارد. این مراقبت شامل حضور منظم درجلسات و انواع مختلف خدمت می شود. باید برای پاک ماندن کارهایی را هر روز انجام دهیم. انجام قدم دهم و هر از گاهی بازبینی کلی قدم چهارم مورد نیاز است.

هدیه بهبودی از طریق مشارکت کردن تکثیر می شود. اگر این هدیه را با دیگران در میان نگذاریم، نمی توانیم آن را حفظ کنیم. اما از طریق مشارکت کردن آن با دیگران حتی ارزش بیشتری برای آن قائل می شویم.

***

فقط برای امروز: بهبودی من یک هدیه است و می خواهم آن را حفظ کنم . مراقبت لازم را انجام می دهم و بهبودی خود را با دیگران در میان می گذارم.

نگهداری هدیه,فقط برای امروز 31 شهریور,هدیه انجمن,ضمانت بهبودی,تکثیر مشارکت

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!